Dưới góc nhìn của một người quản lý, nhà giáo, nhà khoa học và khát vọng về một nền nông nghiệp 4.0, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan luôn tâm niệm, để phát triển kinh tế, cần có chính sách thúc đẩy mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao ngay tại các trường đại học, viên nghiên cứu. Từ quan điểm này, xuyên suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, GS.TS. Nguyễn Thị Lan đã có những bước đi cụ thể trong kế hoạch hành động, thực hiện lời hứa trước cử tri và nhân dân.