Quốc hội khóa 14, trong số 133 đại biểu Quốc hội là nữ, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là nữ đại biểu Quốc hội có nhiều đóng góp nổi bật cho nền nông nghiệp nước nhà. Không chỉ là nhà quản lý, nhà khoa học, bà còn là một trong những đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp tích cực vào công tác xây dựng các dự thảo luật: Luật giáo dục, Luật trồng trọt, Luật khoa học và công nghệ…Đặc biệt, trong năm 2019, bà và các nhà khoa học của Học viện đã có đóng góp lớn trong việc sản xuất được tế bào PAM để sản xuất vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi, khống chế được dịch tả lợn châu phi trên cả nước

  

http://quochoitv.vn/