Học bổng các Khoa
Kết quả Tân sinh viên K64 trúng tuyển vòng phỏng vấn xét Học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019
Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét cấp Học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019 vòng Hồ sơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả Tân sinh viên K64 trúng tuyển vòng phỏng vấn xét cấp Học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019 như sau:
Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng Hồ sơ
Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng Hồ sơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển, kế hoạch phỏng vấn sinh viên trúng tuyển vòng 2 xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 như sau:
Tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018
Căn cứ kế hoạch số 1323/KH-HVN ngày 03/11/2017 về việc tổ chức lễ trao học bổng năm học 2017 – 2018 của các nhà tài trợ cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban CTCT&CTSV xin trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao học bổng cụ thể như sau:
4897

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap