HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 27/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo sau đại học

tại Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo - Nhật Bản

 

Trong khuôn khổ Chương trình sinh viên trao đổi đặc biệt Tokyo NODAI 2025 (Tokyo University of Agriculture Special Exchange Student Program), Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA) thông báo cấp học bổng đào tạo sau đại học cho các trường đại học đối tác thành viên.

Số lượng đề cử học bổng cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 01.

Hỗ trợ tài chính:

- Miễn học phí;

- Học bổng trị giá 495.000 Yên Nhật/năm học 11 tháng, trừ tháng Ba hàng năm (tương đương 3.120 đô la Mỹ).

- Chi tiết điều kiện hỗ trợ dành cho sinh viên chương trình trao đổi đặc biệt tại mục 8 Tài liệu hướng dẫn dự tuyển.

Điều kiện dự tuyển:

-   Không mang quốc tịch Nhật Bản;

-   Chưa từng tốt nghiệp đại học hoặc cao học ở Nhật Bản;

-   Là sinh viên tốt nghiệp đại học/cao học từ trường đối tác (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) của Đại học Nông nghiệp Tokyo;

-   Có nguyện vọng và khả năng hoàn thành chương trình cao học hoặc tiến sĩ (miễn học phí đến 05 năm cho học viên nhập học chương trình cao học và chuyển tiếp tiến sĩ, học bổng đến 03 năm cho học viên nhập học chương trình tiến sĩ);

-   Có thành tích học tập tốt và được Giám đốc Học viện cử tuyển;

-   Đáp ứng yêu cầu của Đại học Nông nghiệp Tokyo về kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ;

-   Có thể học tập tại Nhật Bản;

-   Có nguyện vọng học tập tại Đại học Nông nghiệp Tokyo. Nếu ứng viên từ chối nhập học sau khi được Đại học Nông nghiệp Tokyo tiếp nhận, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ mất quyền cử tuyển trong năm tiếp theo;

-   Ứng viên liên hệ giáo sư hướng dẫn và được sự chấp nhận của giáo sư không muộn hơn thời hạn dự tuyển;

-   Kết quả học tập đạt trung bình chung từ 2.30 trở lên theo công thức tính điểm tham chiếu hoặc hướng dẫn khác của Đại học Nông nghiệp Tokyo;

-   Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh IELTS 5.5/tương đương hoặc tiếng Nhật JLPT N2 trở lên) hoặc tốt nghiệp chương trình học tập giảng dạy bằng tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

-   Sinh viên tốt nghiệp sau năm 2022.

Hồ sơ (mẫu định dạng sẵn kèm theo):

1.     Danh mục hồ sơ (mẫu 1);

2.     Đơn dự tuyển (mẫu 2-1);

3.     Đơn dự tuyển (mẫu 2-2);

4.     Sơ yếu lý lịch (mẫu 3);

5.     Thông tin cá nhân (mẫu 4);

6.     Kế hoạch học tập (mẫu 6);

7.     Thư giới thiệu của Giám đốc Học viện;

8.     Thư chấp nhận của GS hướng dẫn;

9.     Chứng nhận tốt nghiệp hoặc xác nhận thời gian sẽ tốt nghiệp (bản gốc bằng tiếng Anh);

10.  Bảng điểm đại học (bản gốc bằng tiếng Anh);

11.  Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

12.  Bản sao hộ chiếu (trang thông tin). Nếu ứng viên chưa có hộ chiếu, có thể nộp sau;

13.  Ảnh chân dung (file định dạng ảnh), trong đó có 01 ảnh được dán vào đơn dự tuyển.

Thời hạn dự tuyển: Ứng viên nộp bản điện tử hồ sơ dự tuyển qua email không muộn quá 24h00 ngày 30/9/2024, giờ Nhật Bản. Sau khi có xác nhận của ĐH Nông nghiệp Tokyo, ứng viên nộp hồ sơ gốc qua đường bưu điện không muộn quá ngày 20/10/2024 (tính ngày ĐH Nông nghiệp Tokyo nhận được hồ sơ). Nếu bản điện tử và bản gốc hồ sơ dự tuyển không đến Đại học Nông nghiệp Tokyo trong các thời hạn trên, ứng viên sẽ không được tham gia kỳ thi tuyển sinh.

Quy trình tuyển sinh (thông tin tại Phụ lục 1):

1.     Tokyo NODAI thông báo đến các trường đối tác: 6/2024;

2.     Liên hệ GS hướng dẫn: 6-8/2024 (chi tiết tại mục 5 Tài liệu hướng dẫn dự tuyển);

3.     Đề nghị GS hướng dẫn hoàn thành Thư chấp nhận: 6-8/2024;

4.     Thu nhận hồ sơ dự tuyển từ các trường đối tác qua email: 30/9/2024 (giờ Nhật Bản);

5.     Tokyo NODAI liên hệ thí sinh chuẩn bị phỏng vấn: 10/2024;

6.     Tokyo NODAI nhận bản gốc hồ sơ dự tuyển: 20/10/2024;

7.     Thi tuyển sinh qua video chat/zoom: 31/10-08/11/2024 (hướng dẫn tại Phụ lục 2);

8.     Thông báo kết quả tuyển sinh: Đầu tháng 12/2024;

9.     Thủ tục thị thực nhập cảnh Nhật Bản: 01/2025 (sau Thông báo kết quả tuyển sinh);

10.  Thủ tục nhập học: tháng 3/2025;

11.  Nhập học: 02/4/2025.

Nộp hồ sơ dự tuyển:

- Tiêu đề hồ sơ dự tuyển: 【Special Exchange Student】Submit Applications (họ và tên thí sinh dự tuyển bằng tiếng Anh);

- Hồ sơ dự tuyển bản gốc: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Center for Global Initiatives, Tokyo University of Agriculture, 1-1-1 Sakuragaoka, Setagaya, Tokyo 156-8502 Japan, tel: + 81 3 5477 2560, fax: + 81 3 5477 2635.

- Hồ sơ dự tuyển bản scan: Hồ sơ xếp theo số thứ tự như trên, được scan thành 01 file pdf màu với độ phân giải cao, kèm theo file ảnh (số 13) và 01 bộ hồ sơ sao được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.326 Tòa nhà Trung tâm, tel: 024 62617692/62617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Thông tin tham khảo chi tiết: File kèm theo Thông báo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên đủ tiêu chuẩn quan tâm tham gia dự tuyển. Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế theo địa chỉ trên muộn nhất trong ngày 20/9/2024 để Học viện xét chọn và đề cử.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long