HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_______________

Số: /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

                                                           

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Học bổng toàn phần Ireland

 

Ban HTQT trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Ireland năm học 2025/2026 do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam thực hiện.

Chương trình Ireland Fellows, được Chính phủ Ireland tài trợ qua Bộ Ngoại giao (DFA), nhằm phát triển những nhà lãnh đạo tương lai và nâng cao thành tựu SDG quốc gia tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Chương trình cung cấp các học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ trong vòng một năm tại các cơ sở giáo dục cao đẳng Ireland, bao gồm các lĩnh vực đa dạng như hành động môi trường, kỹ thuật, quan hệ quốc tế, sức khỏe và kinh doanh.

 

1.     Điều kiện dự tuyển

-    Ứng viên phải có bằng cấp đại học với điểm trung bình tối thiểu 3.0 trên thang điểm 4.0, được cấp trong vòng 12 năm qua.

-    Ứng viên không nên có bằng cấp thạc sĩ trở lên.

-    Ứng viên phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc liên quan (đối với Campuchia và Lào) hoặc hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan (đối với Việt Nam).

-    Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh đạt đủ trình độ, được xác nhận qua các kỳ kiểm tra tiếng Anh.

 

2.     Học bổng bao gồm: vé máy bay khứ hồi; học phí; bảo hiểm sức khỏe công cộng; trợ cấp để chi trả chi phí lưu trú và sinh hoạt; tiền trợ cấp định cư ban đầu; và sách giáo khoa.

 

3.     Quy trình xét tuyển:

Quá trình xét hồ sơ gồm 3 vòng, cụ thể như sau:

-  Vòng 1: Sơ tuyển – mở đơn 1/7/2024. Hạn nộp hồ sơ vòng 1: 28/7/2024

-  Vòng 2: Nộp hồ sơ chi tiết

-  Vòng 3: Vòng phỏng vấn

v Cách thức nộp đơn: Qua email

 

4.     Thông tin chi tiết và cách thức liên hệ

Thông tin chi tiết về điều kiện đủ điều kiện, danh mục các khóa học, hướng dẫn và các tài liệu đăng ký sẽ có tại trang web www.irishaidfellowships.ie, thông tin về vòng sơ tuyển 1, chi tiết tại https://feji.us/sjciap. Để biết thêm thông tin, liên hệ đến Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội qua địa chỉ email asiascholarship@dfanet.ie.

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và học viên quan tâm đăng ký dự tuyển./. 

File đính kèm: ifp-2025-2026-information-page.pdf

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

Nguyễn Việt Long