HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 28 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng hiệp định Chính phủ Mông Cổ

 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (Thông tư số 06) và Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06;

Căn cứ Công hàm số 105/2024 ngày 30/5/2024 của Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội thông báo về học bổng cấp cho ứng viên Việt Nam học tập tại Mông Cổ diện Hiệp định năm học 2024 – 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2024 như sau (https://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-mong-co-dien-hiep-dinh-nam-2024.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen Sinh/CMS_Detail/2286):

Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1.  Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Mông Cổ cấp 05 học bổng dài hạn cho du học sinh Việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học: 04 năm học

- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học

- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm

(Không kể 01 năm học dự bị tiếng Mông Cổ nếu chưa biết tiếng Mông Cổ)

1.3. Chế độ học bổng

Chính phủ Mông Cổ tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí và cấp học bổng hằng tháng theo quy định của phía Mông Cổ. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hằng tháng theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Mông Cổ.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khoẻ do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước;

- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cùng thời điểm với thông báo này (từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển);

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;

- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học tại Việt Nam (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ);

- Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học;

- Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng;

- Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:

+ Đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định;

+ Đang làm việc tại cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục nhưng trong hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển;

+ Đã được cấp học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý để đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo;

+ Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhưng không đi học vì lý do cá nhân (thời hạn áp dụng là 01 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học).

2.2.  Đối tượng, điều kiện cụ thể và hồ sơ dự tuyển

Học bổng dự tuyển

 

Đối tượng và điều kiện cụ thể

 

Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt

Học bổng đại học

 

- Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học trung học phổ thông (THPT) và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 6,5 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);

- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, có điểm trung bình chung của 03 năm THPT đạt từ 6,5 trở lên.

Xem chi tiết tại Phụ lục 1

 

Học bổng thạc sĩ

 

- Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu: có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 25/7/2024 (căn cứ quyết định/hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không quá 40 tuổi (tính đến ngày 25/7/2024), tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học (trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024) với kết quả học tập đạt loại khá tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 25/7/2024), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.

Xem chi tiết tại Phụ lục 2

 

Học bổng tiến sĩ

 

- Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu, có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 25/7/2024 (căn cứ quyết định/hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không quá 40 tuổi (tính đến 25/7/2024), có trình độ thạc sĩ, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.

- Học viên tốt nghiệp thạc sĩ (trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024) với kết quả học tập đạt loại khá tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến 25/7/2024), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.

Xem chi tiết tại Phụ lục 3

 

3. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại: http://tuyensinh.vied.vn/

Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến.

3.2. Nộp hồ sơ giấy

Ứng viên chuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội các bộ hồ sơ sau:

- 01 bộ hồ sơ giấy chính thức bằng tiếng Việt (hồ sơ gồm các giấy tờ quy định tại Phụ lục 1, 2, 3);

- 03 bộ hồ sơ bằng tiếng Mông Cổ hoặc tiếng Anh (hồ sơ gồm các loại giấy tờ quy định tại Phụ lục 4).

Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Mông Cổ năm 2024.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: moet.gov.vn, icd.edu.vn, hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: hotrokythuat@vied.vn, tuyensinh@vied.vn).

4. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 25/7/2024 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hoàn thành đăng ký online).

5. Quy trình xét tuyển

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển ứng viên để đề cử với phía Mông Cổ.

Những trường hợp được phía Mông Cổ tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này, hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau:

a) Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục;

b) Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia và các ứng viên khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;

c) Ứng viên dự tuyển trình độ sau đại học;

d) Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp cơ sở trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc ứng dụng);

đ) Ứng viên thuộc đối tượng đào tạo theo các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện, đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của chương trình học bổng này.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện đủ điều kiện có nhu cầu đào tạo quan tâm dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên