Rau cải bó xôi (Spinacia oleracea L.) là loại cây được lựa chọn trồng trong nhà kính và cả trong các plant factories vì có thể sản xuất nhiều lứa trong thời gian ngắn (Lu & Shimamura, 2018). Khả năng quản lý chính xác các thông số vật lý và hóa học trong các hệ thống trồng cây trong nhà kính (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chất dinh dưỡng, v.v.), cho phép sản xuất rau quanh năm cũng như tạo cơ hội để kiểm soát năng suất và chất lượng của thực vật. Mặt khác, khoảng 90% ánh sáng hấp thụ bởi lá cây thuộc vùng ánh sáng màu xanh lam (blue) hoặc đỏ (red) (Terashima et al, 2009). Công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED (Light Emitting Diode) được xem như nguồn chiếu sáng mới phù hợp cho kỹ thuật trồng cây trong nhà. Việc xác định chất lượng ánh sáng tối ưu cho cây trồng là cần thiết để sản xuất rau an toàn trong nhà, nhất là ở những nơi thiếu hụt về diện tích đất canh tác.

Ngày 12/8/2020, tại Hội trường khoa Nông học, ThS. Nguyễn Thị Phương Dung, nhóm NCM Sinh lý, Sinh thái cây trồng đã trình bày kết quả nghiên cứu: “Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng khác nhau đến sinh trưởng của cây cải bó xôi trồng trên hệ thống thủy canh hồi lưu”. Mục đích nghiên cứu của tác giả là đánh giá ảnh hưởng của phổ ánh sáng khác nhau chiếu bằng đèn LED đến cây cải bó xôi trên hệ thống thủy canh để tìm ra chất lượng ánh sáng tối ưu cho đối tượng cây trồng này.

Kết quả cho thấy: Mô hình trồng rau thủy canh kết hợp với đèn LED vừa cung cấp sản phẩm rau sạch, an toàn, chất lượng cao, vừa có ý nghĩa phục vụ trang trí, góp phần giải quyết được các vấn đề cung cấp sản phẩm rau trái vụ, nhất là ở những vùng đô thị, nơi thiếu hụt về diện tích đất canh tác.

Phổ ánh sáng nhân tạo đèn LED phù hợp cho sinh trưởng của cây cải bó xôi trồng thủy canh cho năng suất cao và chất lượng tốt là ánh sáng đỏ + xanh lam với tỉ lệ 4R:1B. Kết quả nghiên cứu khẳng định rau cải bó xôi trồng thủy canh kết hợp với chiếu sáng nhân tạo bằng đèn LED an toàn cho người dùng.

Kết quả của nghiên cứu về bổ sung ánh sáng nhân tạo cho cây cải bó xôi đồng thời là cơ sở cho những nghiên cứu trên đối tượng cây trồng khác có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao hơn (chẳng hạn như cây hoa, cây dược liệu…).

leftcenterrightdel
Hình ảnh của buổi seminar 

 

Nhóm NCM Sinh lý, sinh thái cây trồng