Nông nghiệp thông minh hay nông nghiệp công nghệ cao là những mục tiêu được ngành nông nghiệp đang nỗ lực hướng tới, bởi muốn nâng tầm nông nghiệp Việt phải bắt đầu từ nguồn nhân lực. Thế nhưng có tới gần 50% trong tổng nguồn nhân lực nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Đào tạo theo nhu cầu thị trường cần đang là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn sản xuất nông nghiệp nước ta.

 

https://vnews.gov.vn/