Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956. Trong suốt 68 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, vững về chất lượng.

Ngày 17/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 873/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 với mục tiêu chung là Học viện chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành Đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Học viện.

leftcenterrightdel
 Tòa nhà Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Là trường Đại học tự chủ về tài chính theo chủ trương của Chính phủ, tập thể lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn nỗ lực, cố gắng để nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Học viện đặc biệt quan tâm đến đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động trong Học viện. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã quyết định tăng 30% lương cơ sở từ 01/7/2024 cho tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện. Điều này sẽ giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, mang lại sự phấn khởi, tạo động lực mới cho cán bộ, viên chức và người lao động toàn Học viện.

leftcenterrightdel
 Tăng 30% lương cơ sở từ 01/7/2024 sẽ mang lại sự phấn khởi, tạo động lực mới cho cán bộ, viên chức và người lao động toàn Học viện

Quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện và đổi mới của Học viện đã được khẳng định, tạo niềm tin không thể lay chuyển của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên về một ngày mai Học viện Nông nghiệp Việt Nam sánh vai với các trường Đại học nghiên cứu đa ngành trên thế giới theo những chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Trong những năm gần đây, Học viện không ngừng rà soát, đổi mới chương trình đào tạo nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên của Học viện. Đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tái kiểm định thành công chất lượng của cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; kiểm định thành công 10 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của mạng lưới các trường Đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Sau khi được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục với với kết quả 94.56% tiêu chí đạt yêu cầu, Học viện tiếp tục không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo đó, Học viện đã hoàn thành tự đánh giá 10 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Theo chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Học viện đã xây dựng kế hoạch năm 2023 triển khai tự đánh giá các 10 chương trình đào tạo, phấn đấu và đạt mục tiêu đề ra đến năm 2025, 50% chương trình đào tạo đại học hoàn thành tự đánh giá và đến năm 2030, 100% chương trình đào tạo đại học hoàn thành tự đánh giá.

leftcenterrightdel
 Theo chiến lược phát triển Học viện, đến năm 2030, 100% chương trình đào tạo đại học hoàn thành tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
leftcenterrightdel
 

Thực hiện phương châm “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học”, Học viện đặc biệt quan tâm, khuyến khích và bố trí nguồn kinh phí cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học, rèn khả năng tư duy sáng tạo và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

leftcenterrightdel
 

Năm 2017, Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 54,2 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam với nhiều hạng mục đầu tư nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tăng cường cơ sở vật chất. Dự án đã hoàn thành vào năm 2023.

leftcenterrightdel
 

Học viện có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên, gồm: 52 phòng thí nghiệm (trong đó có 06 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO), 82 mô hình khoa học và công nghệ, Bệnh viện Thú y, Bệnh viện Cây trồng… Đặc biệt, Học viện có Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáo tạo với 20 phòng thí nghiệm chuyên sâu, đây là nơi hoạt động của các nhóm Nghiên cứu tinh hoa, Nghiên cứu xuất sắc, Nghiên cứu mạnh với mục tiêu tạo ra các sản phẩm đột phá cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

leftcenterrightdel
 Phòng tập Gym dành cho cán bộ, sinh viên của Học viện

Bên cạnh đó, Học viện xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học: Trạm Y tế, ký túc xá, phòng tập gym, khu liên hợp thể thao…

Có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và có nhiều thách thức như hiện nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đổi mới trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Học viện đã đạt được nhiều thành tựu, chứng tỏ sức bật, tiềm năng và khát vọng vươn lên trở thành cơ sở giáo dục đào tạo hàng đầu trong khu vực và trên thế giới./.

 

Trung tâm QHCC&HTSV