leftcenterrightdel
Đại biểu đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Quochoi.vn.
 Đại biểu đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo bà Lan, vừa qua Bộ GD-ĐT và các trường đại học đã chủ động và thích ứng nhanh với diễn biến dịch bệnh, Báo cáo của Chính phủ cũng đề cập đến nhiều nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao để vừa sẵn sàng chủ động ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn mà đại dịch Covid có thể gây ra, vừa để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

"Tôi cho rằng cả trong giai đoạn trước mắt và lâu dài đều cần phải chú trọng đến giải pháp khoa học công nghệ, để áp dụng trong quản lý, tổ chức sản xuất, giám sát an toàn chất lượng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để cho ra đời nhiều công nghệ.

Coi đây là giải pháp đột phá, là động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Chủ trương, chính sách đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quốc gia đã được thể hiện trong Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị và được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 50 của Chính phủ về chương tình hành động", đại biểu đoàn Hà Nội nêu vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Lan cho rằng, hệ sinh thái trong đổi mới sáng tạo có vai trò quyết định trong việc nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của mỗi quốc gia

Việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là một quá trình có nhiều điểm đột phá, mà xương sống của sự phát triển là khoa học công nghệ với vai trò dẫn dắt của các trường đại học, các viện nghiên cứu và gắn bó hữu cơ với hoạt động của doanh nghiệp.

"Với bài học thành công của các nước trên thế giới, nơi các trường đại học trở thành hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, như trường đại học KU Leuven của Bỉ được xếp hạng đổi mới sáng tạo số 1 châu Âu.

Trường đại học này sở hữu hàng trăm sáng chế mỗi năm và tạo ra gần 150 doanh nghiệp khởi nghiệp trong nhà trường trên nhiều lĩnh vực công nghệ, mỗi năm chuyển giao gần 2.000 hợp đồng.

Tương tự như vậy, tại Hà Lan nơi, có nền nông nghiệp hiện đại hàng đầu thế giới thì trường đại học Wageningen được xem là xương sống hỗ trợ các doanh nghiệp và hình thành các khu đổi mới sáng tạo như Foodvalley, Seedvalley và tương tự như Siliconvalley tại Califonia", các ví dụ ở nước ngoài được bà Lan đưa ra.

Và với nước ta, để phát triển hệ sinh thái sáng tạo quốc gia, đại biểu cho rằng cần phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa Chính phủ với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp.

Trong đó Chính phủ giữ vai trò là hạt nhân kiến tạo và đổi mới, trường đại học và viện nghiên cứu có vai trò dẫn dắt, định hướng thông qua các phát kiến về công nghệ nguồn, bài toán lõi để định hướng sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế và doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo.

Để thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch Covid và phát triển bền vững, Giám đốc Học viện Nông nghiệp đề nghị cần tập trung một số nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, cần đánh giá toàn diện và đầy đủ tác động của đại dịch Covid đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội, từ đó Nhà nước huy động nguồn lực kịp thời hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp khắc phục nhanh các thiệt hại do dịch bệnh gây ra, để phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Thứ hai, nhiệm vụ chiến lược lâu dài thì cùng với các giải pháp về thể chế, nguồn lực, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số, cần xây dựng chiến lược trung hạn và dài hạn để có cơ chế giám sát hiệu quả. Qua đó phát triển các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần có chiến lược đầu tư xây dựng các mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học công nghệ quốc gia thực sự đủ mạnh đủ tầm để giả quyết các bài toán phát triển của đất nước.

Như vậy chúng ta cần coi phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia là giải pháp đột phá, là động lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

Chiến lược phát triển các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lành mạnh, có tính kiến tạo cao chắc chắn sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đất nước, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nơi chúng ta đang có nhiều dư địa và lợi thế để đổi mới.

Đây cũng là chìa khóa để biến Việt Nam khát vọng hùng cường thành quốc gia khởi nghiệp có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

Minh Phúc - Đinh Tùng - https://nongnghiep.vn