Trước những yêu cầu ngày càng cao của xã hội vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mới đây đã cho ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO nhằm đánh giá, phân tích chất lượng nông sản, thực phẩm, chẩn đoán bệnh trên cây trồng, vật nuôi để đưa ra những cảnh báo sớm nhất giúp người nông dân, doanh nghiệp giảm thiệt hại trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.