Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và lý luận khoa học, tháng 6/2019 Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La đã ký hợp đồng nghiên cứu khoa học số 20/HĐ-KHCN với Học viện Nông nghiệp Việt Nam để triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sản xuất phục vụ thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La” do PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng – Khoa Kinh tế và PTNT làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu trong thời gian 15 tháng. UBND tỉnh Sơn La, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn của đề tài. Đề tài có tính ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nghiên cứu đã góp phần đánh giá thực trạng phát triển sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La như: xoài, nhãn, chanh leo, chuối, sơn tra,... Từ đó, đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sản xuất phục vụ xuất khẩu sản phẩm trái cây chủ lực mang lại giá trị kinh tế, văn hoá – xã hội bền vững cho tỉnh Sơn La.

leftcenterrightdel
Vùng trồng xoài Sơn La 
 

Quá trình nghiên cứu, đề tài đã tích cực hợp tác với các cơ quan Trung ương như Bộ Công thương, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Viện nghiên cứu Rau quả Trung ương.. và sở, ban, ngành địa phương như Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp;... Sự tham gia tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp, HTX và cá nhân liên quan đã góp phần tạo nên sự thành công của đề tài.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hội thảo khoa học của Đề tài
 

Đề tài đã tổ chức 2 hội thảo cấp quốc gia, 3 hội thảo cấp vùng và nhiều hội thảo nhỏ tại địa phương, doanh nghiệp, HTX và nhiều cuộc khảo sát thực địa tới hộ sản xuất, chế biến, đơn vị thu mua, doanh nghiệp chế biến trái cây,... Bên cạnh đó, đề tài đã tổ chức học tập mô hình phát triển sản xuất và chế biến sản phẩm cây ăn quả tại tỉnh Hoà Bình và Ninh Bình nhằm thu thập thông tin, làm phong phú và cụ thể vấn đề nghiên cứu. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã nhận được rất nhiều thông tin và sự đóng góp có giá trị to lớn của các nhà khoa học, nhà quản lý, người sản xuất... trong quá trình thực hiện đề tài.

leftcenterrightdel
 Khảo sát thực địa, thu thập thông tin

Kết quả nghiên cứu của đề tài được đánh giá rất cao về lý luận và thực tiễn, tháng 10/2020, Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài đạt loại tốt. Trong suốt thời gian nghiên cứu, đề tài đã xuất bản thành công 10 bài báo khoa học trong nước và quốc tế, góp phần đào tạo 6 cử nhân chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, quản lý kinh tế. Đề tài là cơ sở dữ liệu tham khảo khảo nghiên cứu học thuật cho các vấn đề liên quan tới phát triển sản xuất cây ăn quả, xuất khẩu trái cây, tiêu chí xuất khẩu trái cây tại các thị trường quốc tế…

Thay mặt nhóm đề tài nghiên cứu, PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng - chủ nhiệm đề tài trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương và địa phương, phòng ban, doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân… đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự thành công của đề tài. Đề tài mong được hợp tác và giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển những vấn đề nghiên cứu trong tương lai.

Nguyễn Hữu Giáp,

Nhóm NCM Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường