Nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Oanh, Lưu Thị Nhung, Đinh Thị Kim Ngân - Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cây sương sáo (Mesona Chinensis Benth) còn gọi là cây thạch đen hay cây lương phấn là một loại cây trồng có giá trị kinh tế ở Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Cây sương sáo được sử dụng để chế biến đồ uống thảo mộc và làm các món ăn giải khát như thạch. Hiện nay, cây sương sáo được trồng phổ biến ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, tuy nhiên giá trị kinh tế chưa cao. Nghiên cứu này nhằm phát triển quy trình sản xuất sản phẩm thạch sương sáo truyền thống để có thể đưa vào sản xuất trên quy mô công nghiệp, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của loại cây này. Kết quả thu được cho thấy tỷ lệ nguyên liệu cây sương sáo khô/nước phù hợp cho quá trình trích ly dịch sương sáo là 1/15; thời gian trích ly là 2 giờ; loại tinh bột thích hợp để sản xuất thạch sương sáo là tinh bột sắn với tỷ lệ bổ sung là 5%; thời gian xử lý nhiệt 60 phút ở 100°C cho phép sản phẩm thạch sương sáo đóng lon giữ chất lượng tốt trong thời gian 2 tháng ở điều kiện bảo quản nhiệt độ thường.