Cùng với chiến lược phát triển khoa học công nghệ chung của Học viện, trong những năm qua khoa Cơ - Điện luôn chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là tập hợp các nhà khoa học cùng lĩnh vực chuyên môn, có cùng định hướng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề ưu tiên của thực tiễn sản xuất.

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Lễ ký cam kết thực hiện các hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh về Máy và Thiết bị nông nghiệp. Đến dự Lễ ký kết có PGS.TS. Nguyễn Thị Lan bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, GS.TS. Trần Đức Viên Chủ tịch Hội đồng Học viện cùng các thầy cô trong Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các nhóm nghiên cứu mạnh. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan đã phát biểu đánh giá cao tầm quan trọng của việc thành lập nhóm nghiên cứu mạnh và giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu mạnh về Máy và Thiết bị nông nghiệp do TS. Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng nhóm, nhóm có 01 thư ký và 12 thành viên khác là các nhà khoa học cùng định hướng nghiên cứu. Nhóm được thành lập với mục tiêu gắn kết và phát huy thế mạnh của các nhà khoa học, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp vào thực tế sản xuất, đồng thời hình thành trường phái nghiên cứu mạnh trong nước và hội nhập với quốc tế.

Việc thành lập và ký kết các hoạt động của nhóm nghiên cứu sẽ là động lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Nông nghiệp nói chung và khoa Cơ-Điện nói riêng trong thời gian tới.

Lễ ký cam kết hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh về Máy và Thiết bị nông nghiệp