Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban KHCN, trên cơ sở đòi hỏi của thực tiễn, chức năng nhiệm vụ và chiến lược phát triển trong tình hình mới, Khoa Chăn nuôi đã triển khai xây dựng 4 nhóm nghiên cứu mạnh gồm: Nhóm động vật ăn cỏ, Nhóm chăn nuôi lợn, nhóm gia cầm và nhóm Thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi an toàn.

Ngày 14/12/2017, Ban Giám đốc ra đã chính thức công bố Quyết định thành lập 49 nhóm nghiên cứu mạnh khác nhau trong toàn Học viện, trong đó có 4 nhóm của khoa chăn nuôi. Trong buổi lễ công bố Quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh, trước sự chứng kiến của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Thư ký Hội đồng Học viện và lãnh đạo các đơn vị trong Học viện.các nhóm đã tiến hành ký kết cam kết thực hiện hoạt động

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS. Nguyễn Thị Lan khẳng định việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh là chủ trương được thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và thể hiện sự tin tưởng, hy vọng vào sự thành công của các nhóm nghiên cứu.

Hy vọng sau khi cam kết, các nhóm nghiên cứu của khoa sẽ có nhiều hơn nữa các sản phẩm KHCN mang tầm quốc gia, quốc tế, có một thế hệ mới các nhà khoa học trẻ tiếp bước các thế hệ cha anh có thể làm chủ các lĩnh vực nghiên cứu về Chăn nuôi.

 Lễ ký cam kết nhóm nghiên cứu mạnh