Ngày 14/12/2017, Ban Giám đốc ra Quyết định thành lập 49 nhóm nghiên cứu mạnh trong đó Khoa Công nghệ sinh học có 10 nhóm nghiên cứu. Trong buổi lễ công bố Quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhóm đã tiến hành ký kết cam kết thực hiện hoạt động trước sự chứng kiến của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện PGS.TS. Nguyễn Thị Lan; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện PGS.TS. Nguyễn Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Học viện – NGND, GS.TS. Trần Đức Viên; Thư ký Hội đồng Học viện – GS.TS. Vũ Văn Liết và lãnh đạo các đơn vị trong Học viện. 

Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS. Nguyễn Thị Lan khẳng định việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh là chủ trương được thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và thể hiện sự tin tưởng, hy vọng vào sự thành công của các nhóm nghiên cứu.

Chủ tịch Hội đồng Học viện, NGND, GS.TS. Trần Đức Viên chia sẻ “Nhóm những người có cùng đam mê, cùng sở thích nghiên cứu khoa học. Tham gia hoạt động của nhóm là cơ hội của các cán bộ trẻ học hỏi, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học”.

Lễ ký “Cam kết của các nhóm nghiên cứu mạnh” đã thành công tốt đẹp. 

Một số hình ảnh tại buổi ký kết


 10 nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa bao gồm:

 1.Công nghệ sinh học nấm ăn, nấm dược liệu

 2. Ứng dụng công nghệ tế bào trong sản xuất hợp chất thứ cấp: nghiên cứu rễ tơ

 3. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh

 4. Công nghệ hỗ trợ sinh sản và chọn giống động vật

 5. Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

 6.  Lập bản đồ gen cho chọn tạo giống vật nuôi và cây trồng

 7. Công nghệ Sinh học nano trong nông nghiệp

 8. Ứng dụng vi tảo để sản xuất thực phẩm chức năng và các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

 9. Công nghệ enzyme protein tái tổ hợp

 10.Công nghệ chuyển gen vào tế bào thực vật

Đề án các nhóm nghiên cứu mạnh