Sáng ngày 14/12/2017 tại Hội trường C – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra lễ ký cam kết thực hiện hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh. Tới dự buổi có Ban Giám đốc, Hội đồng Học viện, Ban Khoa học Công nghệ, đại diện lãnh đạo các Khoa,  Trưởng và thư ký của các nhóm nghiên cứu mạnh.

Giám đốc Học viện PGS.TS. Nguyễn Thị Lan đã phát biểu, động viên các nhóm nghiên cứu mạnh, đề cao vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong sự phát triển Khoa học công nghệ của Học viện và của các cơ quan Bộ, Ngành.

Toàn Học viện có 49 nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó  Khoa Công nghệ thực phẩm có 2 nhóm:

1. Nhóm nghiên cứu mạnh về Chế biến và bảo quản sản phẩm có nguồn gốc từ động vật.

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Đức Doan

Thư ký: ThS. Nguyễn Vĩnh Hoàng

2. Nhóm nghiên cứu mạnh về Bảo quản và chế biến các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật.

Trưởng nhóm: PGS.TS. Trần Thị Định

Thư ký: TS. Đinh Thị Hiền

Trưởng các nhóm đã ký cam kết trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Học viện

Chủ tịch Hội đồng Học viện, NGND, GS.TS. Trần Đức Viên đã chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn của những thế hệ đi trước trong nghiên cứu khoa học. Thầy cũng đã gửi nhiều thông điệp tới thế hệ trẻ tâm huyết trong nghiên cứu và mong muốn các nhóm sẽ hoạt động được hiệu quả, đóng góp thực sự cho những đòi hỏi của xã hội.

Lãnh đạo Học viện và Đại diện nhóm nghiên cứu mạnh trong buổi lễ

Lễ ký cam kết của nhóm nghiên cứu mạnh Khoa Công nghệ thực phẩm