TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giống lúa (8)

 

 

1.

Giống lúa Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan, TS. Vũ Hồng Quảng và cộng sự

Số QĐ: 195/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2013

2.

Giống lúa thuần T65

PGS.TS Phan Hữu Tôn và cộng sự

Số QĐ: 195/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2013

3.

Giống lúa TH7-2

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

4.

Giống lúa lai ba dòng TH17

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

5.

Giống lúa thuần Hương cốm 3

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

6.

Giống lúa lai 3 dòng CT 16 (chính thức)

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

768/QĐ-TT-CLT ngày 29/12/2011

7.

Giống lúa thuần N91 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận cho sản xuất thử

PGS. TS Phan Hữu Tôn

KS. Tống Văn Hải

Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT, ngày 14/3/2011

8.

Giống lúa nếp NV1 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận cho sản xuất thử

PGS. TS Phan Hữu Tôn;
KS. Tống Văn Hải

Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT, ngày 14/3/2011

II

Giống rau, hoa, quả (5)

 

 

1

Giống cà chua lai HT42 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Lê Thị Tuyết Châm

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

2

Giống cà chua lai HT160 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Thị Ân

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

3

Giống cà chua lai quả nhỏ HT144 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Quang Tuân

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

4

Giống hoa cẩm chướng Hồng ngọc

Nguyễn Thị Lý Anh và cộng sự

Quyết định 193/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

5

Giống hoa cẩm chướng Hồng hạc

Nguyễn Thị Lý Anh và cộng sự

Quyết định 193/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

III

Giải pháp hữu ích, sáng chế (01)

 

 

1

Máy cắt và xếp hom sắn giống theo trật tự đầu đuôi

TS. Hà Đức Thái và cộng sự

Bằng độc quyền sáng chế số 13448 cấp theo Quyết định số: 69045/QĐ-SHTT, ngày 17/11/2014

2

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất giống khoai tây bằng phương pháp khí canh

GS.TS Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

QĐ 62896/QĐ-SHTT, ngày 11 tháng 11 năm 2013

IV

Tiến bộ kỹ thuật

 

 

1.

Xử lý rơm tươi bằng ure làm thức ăn cho trâu, bò

PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch và cộng sự

Số QĐ:117/QĐ-CN-GSL

Năm công nhận: 2013

2.

Quy trình quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam

GS.TS Nguyễn Văn Đĩnh và cộng sự

Số QĐ: 659/QĐ-BVTV

Năm công nhận: 2013

3.

Tổ hợp lai 1/2, ¾ gà Hồ x Lương phượng

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn và cộng sự

289/QĐ-CN-GSN, ngày 14/11/2011

4.

Lợn đực giống Pietrain kháng Stress nhân thuần tại Việt Nam

GS.TS Đặng Vũ Bình và cộng sự

Quyết định 290/QQD-CN-GSN ngày 14 tháng 11 năm 2011

V

Máy nông nghiệp

 

 

1

Máy gặt đập liên hợp mini liên hợp với máy cày tay

TS. Lê Văn Bích và cộng sự

Cup vàng Techmart 2012