THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Cargill năm học 2020-2021

 

Năm học 2020-2021, Công ty TNHH CARGILL Việt Nam tài trợ 10 suất học bổng Cargill cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.

  1. Số lượng và đối tượng nhận học bổng
  • Sinh viên K63 & K64 – Khoa Chăn Nuôi (4 suất), Thủy Sản (2 suất)
  • Sinh viên K62 & K63 – Khoa Thú Y (4 suất)
  • Điểm trung bình chúng tích lũy đạt từ 3.0 trở lên
  • Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
  • Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn
  • Tiếng Anh tốt là một lợi thế
  1. Thủ tục hồ sơ

Nộp hồ sơ online tại: https://forms.gle/JM9oK9XHABGx9hHK6

  1. Thời hạn

Nhận đơn ứng tuyển: 24/12/2020 – 08/01/2021

Phỏng vấn (dự kiến): 11/01/2021 – 12/01/2021

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trân trọng thông báo tới tất cả sinh viên các khoa: Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ theo link online để xét duyệt. Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa phối hợp cùng Ban CTCT&CTSV lựa chọn sinh viên phù hợp nhất để gửi nhà tài trợ xét chọn và phỏng vấn. Chi tiết xin liên hệ: Phòng 101, nhà hành chính – 024.6261.7528, Email: tmduc@vnua.edu.vn)