Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp bộ Đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên trong toàn Khoa thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 91 năm rèn luyện, trưởng thành, Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Khoa Kinh tế và PTNT sáng tạo” trong Tháng Thanh niên năm 2022.

leftcenterrightdel
 Các chi đoàn đồng loạt tổ chức sinh hoạt chủ điểm trên ứng dụng MS Teams

 

Với chủ điểm tháng 3/2022: “Tuổi trẻ Khoa Kinh tế và PTNT sáng tạo”. Các chi đoàn tập trung các nội dung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 91 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong học tập và nghiên cứu khoa học, các hoạt động vì cộng đồng…

Trong buổi sinh hoạt, các chi đoàn đã chủ động lựa chọn các hình thức để chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, như: xem phim tư liệu, tổ chức các câu hỏi đố vui có thưởng; tổ chức các trò chơi; đối thoại giữa Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa với ĐVTN;… các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 91 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đoàn viên, thanh niên đã sôi nổi thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến góp phần cùng chi đoàn làm tốt hơn nữa công tác thi đua đảm nhận công trình phần việc, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi đoàn.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các chi đoàn sinh hoạt với nhiều hình thức đa dạng, bám sát các nội dung do Liên chi đoàn Khoa hướng dẫn

 

Thông qua buổi sinh hoạt chủ điểm, đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên gắn với chủ đề sinh hoạt nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong đời sống, xã hội, thông qua đó tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.

Ban Tuyên truyền Liên chi Đoàn

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn