Chiều ngày 22/4/2024, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp nối đường truyền từ điểm cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phát trực tiếp tại Hội trường Trung tâm.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các nội dung của Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang quán triệt các nội dung trọng tâm về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Bên cạnh đó, đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng đã tập trung thảo luận những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại và phương hướng thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW hiệu quả, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện những giải pháp trong công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành Thủy sản.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao việc cam kết của các địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị về nội dung này.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần vượt qua được thách thức, xử lý vi phạm ở mức độ hợp lý, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, tin tưởng rằng khi nhận thức đầy đủ thì sẽ hành động quyết liệt; về lâu dài cần quan tâm tạo sinh kế phù hợp, bền vững nâng cao được đời sống cho ngư dân; có chính sách bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản lâu dài trên cơ sở đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam…

 

Lan Hương - TT QHCC&HTSV

Ảnh: Văn phòng Đảng ủy