Chiều ngày 09/5/2024, Thành uỷ Hà Nội, Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 26/11/2023 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” của Thành ủy Hà Nội.

Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tại Hội trường Nguyệt Quế.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Nguyễn Hồng Sơn trình bày Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn tới”.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Bạch Liên Hương trình bày Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/4/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường trình bày Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 16/02/2024 thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học trình bày Nghị quyết số 23-NQ/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU.

Tiếp đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học trình bày Nghị quyết số 23-NQ/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong hoan nghênh việc tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến để việc học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết quan trọng trên diễn ra hiệu quả và lan tỏa đến các điểm cầu trên toàn Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đến được với từng người dân./.

 

Ảnh: Quang Huy - TT QHCC&HTSV