Sáng ngày 22/3/2023, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” cho cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối tại Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày nội dung học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến trong xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; những giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề đặt ra về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay.

Các cấp ủy, lãnh đạo các trường đổi mới xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Người đứng đầu cấp uỷ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, có nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị thực sự gương mẫu để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã tổ chức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”. Tiếp nối thành công của hai cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022, cuộc thi lần thứ Ba tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi. Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện phát biểu hưởng ứng cuộc thi 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đề nghị, để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra của chuyên đề năm 2023, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác, các Nghị quyết chuyên đề của đơn vị mình, xuất phát từ thực tiễn, lựa chọn vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để xây dựng nội dung chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, có các biện pháp cụ thể để khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, việc xây dựng chuyên đề 2023 có thể gắn với thực hiện từ một đến hai nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị như: phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; xây dựng văn hóa học đường, tạo dựng môi trường sư phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn…

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu kết luận Hội nghị

Các cấp ủy trực thuộc đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01, Kế hoạch số 39, Kế hoạch số 36-KH/ĐUK và Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại đơn vị. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả./.

 

Lan Hương - TTQHCC&HTSV

Ảnh: Trung Đức - TTQHCC&HTSV