Chiều ngày 1/3, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tham gia tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nguyễn Thị Lan; Chủ tịch Hội đồng Học viện Trần Đức Viên; Đảng ủy, Thường trực HĐHV; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các đơn vị chức năng và trưởng các khoa trong Học viện.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện thí điểm tự chủ (Quyết định 873/QĐ-TTg) giai đoạn 2015-2017 và kế hoạch triển khai nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo nêu rõ những kết quả mà Học viện đạt được sau hai năm thực hiện thí điểm tự chủ, thể hiện trên các mặt: Tổ chức bộ máy, nhân sự; Đào tạo; Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế; Tài chính; Đầu tư, mua sắm; Chính sách học bổng, học phí cùng các công tác khác. Trong đó, lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự được đánh giá là thực hiện thành công nhất, được giao quyền tự chủ cao nhất theo quyết định 873/QĐ-TTg.

Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện thí điểm tự chủ 

(Quyết định 873/QĐ-TTg) giai đoạn 2015-2017 và kế hoạch triển khai nghị quyết số 19-NQ/TW 

Bên cạnh đó, việc thực hiện thí điểm tự chủ cũng gặp những thuận lợi và khó khăn, từ đó Học viện rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và có những kiến nghị, đề xuất lên cơ quan chủ quản để có thể tiếp tục triển khai các hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Học viện sẽ bám sát các nội dung của Nghị quyết 19-NQ/TW để chọn lọc những nội dung phù hợp với chiến lược hành động của mình. Đại diện các Vụ của Bộ NN&PTNT đã có những giải đáp xoay quanh các kiến nghị, đề xuất của Học viện ngay tại buổi làm việc.

Đại diện các Vụ của Bộ NN&PTNT giải đáp các kiến nghị đề xuất của Học viện

Thứ trưởng Hà Công Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Học viện đạt được trong thời gian thực hiện thí điểm tự chủ, tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học”, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ đắc lực cho công cuộc tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Học viện đã đóng góp lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương ưu tiên của Chính phủ; đồng hành cùng Chính phủ trong việc đẩy mạnh việc thực hiện các đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Điều đó đã khẳng định hướng đi đúng đắn, thể hiện tư duy, sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm và chỉ đạo của tập thể lãnh đạo cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ viên chức và người học của Học viện, góp phần nâng cao vị thế của Học viện trước xã hội. Phát huy những ưu điểm trên, Học viện cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo trên tinh thần bám sát 06 nội dung được xác định trong quyết định 873/QĐ-TTg, đánh giá trên cơ sở mục tiêu khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và phải đi kèm với so sánh; tích cực tìm ra các phương hướng giải quyết những vấn đề tồn đọng.

 

Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo

Triển khai nghị quyết 19-NQ/TW, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương, việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Học viện cần xây dựng đề án triển khai nghị quyết trên cơ sở sơ kết 2 năm thực hiện thí điểm tự chủ trình Bộ xem xét, phê duyệt. Thứ trưởng cũng đề nghị Học viện rà soát lại các mặt công tác để thực hiện nghị quyết đúng mục tiêu và có hiệu quả cao.

Quán triệt những chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng tại buổi làm việc, Học viện sẽ triển khai thành những chương trình, hành động cụ thể. Đứng trước những khó khăn, thách thức chung hiện nay, Học viện cần phải tập trung, nỗ lực, quyết tâm cao để phát triển hơn nữa trong thời gian tới.