Với mục đích giới thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020”. Sự kiện được diễn ra từ ngày 30/10/2020 đến ngày 01/11/2020 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

leftcenterrightdel
Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 diễn ra từ ngày 30/10/2020 đến ngày 01/11/2020 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 diễn ra từ ngày 30/10/2020 đến ngày 01/11/2020 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 

Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 sẽ có sự tham gia của hơn 200 gian hàng với hơn 1.000 công nghệ được trình diễn của các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà sáng chế trong nước và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực công nghệ như cơ khí chế tạo trong nông nghiệp, chế biến bảo quản sau thu hoạch, nông nghiệp công nghệ cao, xử lý môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, dược liệu…

Đặc biệt, sự kiện là nơi giới thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
 Nội dung kế hoạch chi tiết tuần lễ xem tại đây
 

Không chỉ là một hoạt động mang tầm vóc quốc gia về khoa học và công nghệ, thông qua các hoạt động chính tại Tuần lễ thể hiện được tầm quan trọng và tính cấp thiết trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 sẽ góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương, qua đó góp phần thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả của mình vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách thiết thực.

 

Lan Hương - TT QHCC&HTSV