Ngày 13/5/2024, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: “Phương pháp nghiên cứu khoa học và định hướng nghiên cứu ứng dụng CNTT trong nông nghiệp” do ThS. Nguyễn Xuân Thảo trình bày.

Tham dự buổi seminar có sự góp mặt của các thầy, cô giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

leftcenterrightdel
 ThS. Nguyễn Xuân Thảo trình bày báo cáo

Nội dung chính của báo cáo trình bày về cách phân loại nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản và làm thế nào để nghiên cứu khoa học có hiệu quả; Thiết kế NCKH lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; Giới thiệu về cấu trúc của bài báo khoa học, làm thế nào để viết bài báo khoa học tốt. Cuối cùng, tác giả đã đề xuất một số chủ đề mới nổi có thể nghiên cứu cho nhóm nghiên cứu ứng dụng CNTT trong nông nghiệp. (Chi tiết bài trình bày: PP NCKH và định hướng NCKH).

Qua tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu khoa học, ThS. Nguyễn Xuân Thảo đã đề xuất mọt số giải pháp để hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả: Phát huy thế mạnh của từng cá nhân, xác định các keyword hay vấn đề nghiên cứu của cá nhân và nhóm; Hình thành các nhóm nhỏ cùng keyword hay vấn đề nghiên cứu để thực hiện các nhiệm vụ phù hợp và phát triển; Các tiến sĩ có kinh nghiệm định hướng chủ đề, đề tài nghiên cứu cùng các thành viên tìm đề tài có kinh phí; Nghiên cứu sinh, thành viên chia sẻ các nghiên cứu và vấn đề gặp phải; Tìm kinh phí để đăng các bài báo uy tín; Các cá nhân chịu khó seminar và thực hiện các nhiệm vụ dần dần từng bước nâng cao khả năng, động lực nghiên cứu của cá nhân và nhóm.

Sau phần trình bày của các báo cáo viên, thành viên tham dự buổi seminar có nhiều thảo luận xoay quanh chủ đề. Buổi seminar là cơ hội trao đổi học thuật, cập nhật, cung cấp thêm nhiều kiến thức mới trong công tác nghiên cứu khoa học. Kết quả thảo luận của buổi seminar làm cơ sở để định hướng, xác định chiến lược khoa học công nghệ của Khoa Công nghệ thông tin trong thời gian tới.

Khoa Công nghệ thông tin