Ngày 22/11/2022, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao (GDTC&TT) đã tổ chức thành công buổi seminar khoa học với chuyên đề: “Đánh giá bộ đề kiểm tra giữa kỳ trắc nghiệm khách quan học phần Bóng rổ của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam” của ThS. Nguyễn Văn Toản và chuyên đề “Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bật cho nam sinh viên đội tuyển Bóng rổ Học viện Nông nghiệp Việt Nam” của ThS Cao Trường Giang. Tham dự buổi seminar có sự góp mặt của các thầy cô Trung tâm GDTC&TT.

Qua kết quả nghiên cứu chuyên đề 1 “Đánh giá bộ đề kiểm tra giữa kỳ trắc nghiệm khách quan học phần Bóng rổ của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam” tác giả đã đưa ra các số liệu của 06 nhóm sinh viên học tập học phần bóng rổ trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo thang điểm 10 mỗi bài thi trắc nghiệm, tổng điểm 132 bài kiểm tra là 717, điểm trung bình mỗi bài kiểm tra là 5,43. Kết quả đánh giá độ khó của từng đáp án và của từng câu hỏi của đề kiểm tra.

Độ khó p của các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 phương án trả lời (a, b, c, d) đều nằm trong ngưỡng trung bình, với độ khó p=0,22, dao động p=0,78.

Bộ đề thi tập trung lí thuyết trắc nghiệm khách quan giữa kỳ học phần Bóng rổ môn GDTC của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cơ bản đạt chất lượng.

Qua kết quả nghiên cứu chuyên đề 2: “Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bật cho nam sinh viên đội tuyển Bóng rổ Học viện Nông nghiệp Việt Nam” tác giả đã lựa chọn được 11 bài tập phát triển sức bật được chia làm 3 nhóm (bài tập không bóng, bài tập kết hợp với bóng, bài tập kết hợp với trò chơi - thi đấu) cho nam sinh viên đội tuyển bóng rổ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Một số hình ảnh buổi seminar

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Các thành viên tham gia thảo luận rất sôi nổi và tích cực, gợi mở nhiều hướng nghiên cứu và các thông tin mới để làm cơ sở cho các tác giả nghiên cứu sâu và rộng thêm các lĩnh vực nghiên cứu. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Nhóm nghiên cứu mạnh Trung tâm GDTC&TT.

 

Nguyễn Văn Toản – Nhóm Nghiên cứu mạnh - Trung tâm GDTC&TT