Chiều ngày 19/9/2022, tại Phòng hội thảo 405 Khoa Kinh tế & PTNT, Th.S Nguyễn Thị Huyền Châm, thành viên nhóm Nghiên cứu mạnh Kinh tế và Quản lý TNMT trình bày báo cáo với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sản xuất nông nghiệp”. Đây là một trong các chuỗi hoạt động thường kỳ của nhóm Nghiên cứu mạnh nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu. Chủ đề của bài trình bày là nội dung cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài luận án nghiên cứu sinh mà tác giả đang thực hiện, với mục đích tham khảo ý kiến đóng góp của các thầy cô tham dự để tác giả có thể hoàn thiện tốt hơn nghiên cứu của mình. TS. Nguyễn Hữu Nhuần, Phó Trưởng khoa Kinh tế & PTNT chủ tọa phiên Seminar.

leftcenterrightdel
ThS Nguyễn Huyền Châm trình bày seminar 

DNNVV có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, kể cả những quốc gia phát triển. Ở nước ta, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế then chốt. Bên cạnh đó, chủ trương phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, được thể hiện trong Nghị định 57/2018/NĐ-CP, được coi là động lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Do vậy, phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp được kỳ vọng sẽ giải quyết hài hòa mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp với loại hình doanh nghiệp năng động, dễ thích ứng.

Tác giả cũng đã chỉ ra những vai trò cơ bản của phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp, như góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hiện đại hóa nền nông nghiệp. Ngoài ra, nguồn lực của địa phương được khai thác có hiệu quả hơn, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Đặc biệt, sự phát triển này còn góp phần đảm bảo trật tự và công bằng xã hội. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra vấn đề bất bình đẳng có xu hướng trầm trọng hơn ở những tổ chức lớn hay các doanh nghiệp lớn. Trong khi ở các DNNVV, vấn đề chênh lệch thu nhập không nhiều. Do vậy, nếu tỷ trọng các DNNVV trong nền kinh tế tăng lên, vấn đề bất bình đẳng trong dài hạn có thể giảm đáng kể.

Trong bài trình bày, tác giả nhấn mạnh dựa theo nội hàm của phát triển, phát triển DNNNVV sản xuất nông nghiệp được tác giả cụ thể hóa thành các nội dung như tăng trưởng về quy mô của mỗi doanh nghiệp và tăng trưởng về số lượng của cộng đồng doanh nghiệp; Chuyển dịch cơ cấu các doanh nghiệp theo hướng tiến bộ; Gia tăng năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Gia tăng đóng góp của các doanh nghiệp vào địa phương.

Về tổng quan thực tiễn, tác giả đã trình bày kinh nghiệm quốc tế về phát triển doanh nghiệp nhở và thông qua các hợp nghiên cứu ở Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Kinh nghiệm trong nước được tác giả tổng kết từ Đà Nẵng, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tác rút ra một số bài học kinh nghiệm trong phát triển DNNVV ở Việt Nam nói chung, địa bàn nghiên cứu nói riêng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự seminar tại Khoa Kinh tế và PTNT 

Bài trình bày đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy cô tham dự. Các ý kiến đều mang tính gợi mở giúp tác giả có góc nhìn mới hơn và đa chiều. Về nội dung lý luận, các góp ý tập trung vào việc xây dựng chi tiết hơn về nội dung phát triển DNNVV sản xuất nông nghiệp. Về tổng quan kinh nghiệm thực tiễn, các góp ý định hướng kinh nghiệm thực tiễn về DNNV theo các địa bàn có bối cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Seminar đã thành công tốt đẹp.

Nhóm NCM Kinh tế và Quản lý TNMT