Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) được xây dựng để hỗ trợ các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Australia củng cố và áp dụng các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam. Đây là một hoạt động trong Chiến lược Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam, được quản lý bởi Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills).

Trong chương trình hỗ trợ Đợt 2-2018, nhóm cựu sinh viên Australia tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến từ các khoa khác nhau bao gồm TS. Nguyễn Hữu Nhuần (Khoa KT&PTNT – Trưởng nhóm); Vũ Thị Thúy Hằng (Khoa Nông học), TS, Phạm Thị Hương Dịu (Khoa KE&QTKD), ThS. Đào Công Duẩn (Khoa Thú y), đã phối hợp và thực hiện thành công dự án Nâng cao năng lực khuyến nông hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”. Thông qua các hoạt động phong phú và hiệu quả, từ đánh giá nhanh về năng lực khuyến nông của cán bộ khuyến nông cơ sở; triển khai tập huấn TOT về tăng cường năng lực cho cán bộ khuyến nông địa phương; hỗ trợ hệ thống khuyến nông cơ sở tổ chức tập huấn nhân rộng về kỹ thuật và tiếp cận thị trường tại địa bàn huyện.

Qua 12 tháng thực hiện, dự án đã tổ chức 02 tập huấn TOT và 01 tập huấn thí điểm nhân rộng được người tham gia đánh giá cao và hài lòng về nội dung và cách tổ chức tập huấn. Tổng số 35 cán bộ khuyến nông địa phương được tập huấn về các phương pháp trồng trọt, chăn nuôi và cách tiếp cận thị trường cũng như phương pháp truyền đạt kiến thức tới nông dân và 150 nông dân, đa số là dân tộc Thái, được cán bộ khuyến nông cơ sở tập huấn trực tiếp với sự hỗ trợ của nhóm cựu sinh viên Australia. Nhóm dự án cũng đã biên soạn về kỹ thuật tập huấn và chia sử cho cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo và các chuyên gia để tập huấn cho nông dân ở vùng miền núi Tây Bắc. Dự án cũng góp phần tăng cường hợp tác và kết nối giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo, Trạm khuyến nông huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện Tuần Giáo trong phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực của dự án cũng như mở ra các hợp tác mới trong thời gian tới.

Với những kết quả tích cực và có tính lan tỏa trên, dự án đã được AAGF đánh giá là một trong 11 dự án hoàn thành xuất sắc nhất của các dự án được hỗ trợ trong Đợt 2-2018. Trên cơ sở thành công của dự án này, nhóm cựu sinh viên Australia của Học viện đã đề xuất và được Quỹ tiếp tục hỗ trợ dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng thị trường nhằm tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Thái xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”. Trong dự án này, nhóm sẽ tập trung nâng cao năng lực sản xuất rau cho phụ nữ dân tộc Thái theo định hướng thị trường thông qua áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và theo hướng hữu cơ; từ đó nâng cao năng lực ra quyết định của người phụ nữ, cũng như xây dựng và củng cố mối liên kết giữa các bên liên quan (người sản xuất rau và thương nhân, chính quyền, cựu sinh viên, Học viện, các viện nghiên cứu…).  Pha 2 của dự án sẽ là cơ hội tiếp nối để các cựu sinh viên Australia cũng như Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với địa phương trong chuyển giao khoa học và công nghệ, hướng tới sự phát triển bền vững của vùng Tây Bắc.

Một số hình ảnh của dự án:

leftcenterrightdel
Tập huấn TOT về kỹ thuật trồng trọt – chăn nuôi tháng 5 năm 2019
 Tập huấn TOT về kỹ thuật trồng trọt – chăn nuôi tháng 5 năm 2019
leftcenterrightdel
Tập huấn về nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, tháng 6 năm 2019
 Tập huấn về nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, tháng 6 năm 2019
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Dự án được trưng bày trong sự kiện ‘Welcome Home Ceremony’ do Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức tháng 11/2020 có sự tham gia của cựu sinh viên học bổng Australia Awards mới trở về Việt Nam và các cựu sinh viên đại diện cho 11 dự án hoàn thành xuất sắc của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia đợt 2-2018

 

Tổng hợp: Vũ Thị Thúy Hằng, Khoa Nông học