Nhóm sinh viên: Văn Thị Ngọc Ánh, Vũ Việt Trung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phạm ĐứcVăn, Đỗ Thị Bích Hằng, Vũ Hải Đăng - Khoa Kinh tế và phát triển Nông thôn.

Hành vi trồng rau tại nhà được các nghiên cứu trong nước và thế giới chỉ ra với nhiều lợi ích. Áp dụng lý thuyết tháp nhu cầu của Maslow, nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi trồng rau tại nhà của cư dân đô thị Hà Nội mang lại nhiều hiệu quả như đáp ứng nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn trọng và nhu cầu được ghi nhận, với nhu cầu an toàn được ưu tiên. Tuy vậy, vẫn tồn tại nhiều thách thức như thiếu kiến thức, kỹ năng trồng rau, không gian hạn chế, thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền trong việc trồng rau tại nhà của cư dân đô thị. Nghiên cứu đề xuất giải pháp như tăng cường tập huấn, khuyến khích tham gia cộng đồng và tăng cường vai trò của chính quyền để hỗ trợ việc trồng rau tại nhà đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị tốt hơn trong thời gian tới.