Dự án Thịt lợn an toàn (Safe Pork) “Các phương pháp tiếp cận dựa vào thị trường nhằm cải thiện mức độ an toàn của thịt lợn ở Việt Nam” được Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) tài trợ. Dự án được triển khai từ năm 2017 với nhiều hoạt động đa dạng được thực hiện ở nhiều tỉnh thành khác nhau dưới sự điều phối của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) và sự tham gia của nhiều đối tác trong và ngoài nước, trong đó Học viện Nông nghiệp Việt Nam (thực hiện bởi nhóm nghiên cứu Bộ môn Phân tích định lượng thuộc nhóm nghiên cứu mạnh Liên kết kinh tế và Phát triển thị trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn) là đối tác chính.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, tại Phòng Hội thảo Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhóm nghiên cứu đã có một buổi thảo luận với các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI), Đại học Y tế công cộng (HUPH) về các biện pháp can thiệp an toàn thực phẩm sẽ thực hiện trong thời gian tới. Các nội dung thảo luận bao gồm: (1) Thảo luận về đề cương nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả và các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả cho thịt lợn đảm bảo vệ sinh trong giết mổ và bán lẻ; (2) Thảo luận về các nội dung chính cần tập huấn cho cán bộ quản lý và người nấu ăn ở các bếp ăn tập thể. Kết quả thảo luận là đầu vào quan trọng để dự án triển khai các biện pháp can thiệp hướng đến an toàn thực phẩm ở các địa bàn dự án cũng như ở Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi thảo luận:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 Người viết tin: Nhóm nghiên cứu mạnh Liên kết kinh tế và Phát triển thị trường

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn