\r\n Ngày 29/3/2012, lễ ký kết dự án “Tăng cường năng lực sản xuất và Marketing cho việc phát triển nông nghiệp bền vững, trao quyền tự chủ kinh doanh cho nông dân, cải thiện sản xuất lúa gạo và một môi trường trong sạch hơn” do Cơ quan Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại thông qua Trường Đại học Tokyo đã được tổ chức tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n Đến dự lễ ký kết có Ông Tsuno Motonori - Trưởng đại diện dự án JICA;đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có PGS.TS. Trần Đức Viên – Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; cán bộ, giảng viên khoa Kế toán và QTKD, Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ.

\r\n

\r\n Dự án “Tăng cường năng lực sản xuất và Marketing cho việc phát triển nông nghiệp bền vững, trao quyền tựchủ kinh doanh cho nông dân, cải thiện sản xuất lúa gạo và một môi trường trong sạch hơn” có tổng vốn là 7.135.000 JPY, sẽ được thực hiện trong 2 năm bắt đầu từ tháng 2/2012 tại hai huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Mục tiêu quan trọng của dự án là cải thiện môi trường nông nghiệp và sinh kế tại địa phương thông qua việc nâng cao năng lực của nông dân trong quản lý quá trình sản xuất lúa gạo thân thiện với môi trường bằng việc giới thiệu phương thức canh tác SRI với việc sử dụng ít hơn các đầu vào hóa chất nông nghiệp.

\r\n

\r\n Kết quả buổi làm việc, PGS.TS. Trần Đức Viên – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và ông Tsuno Motonori – Trưởng đại diện Dự án JICA đã cùng ký kết dự án. Hai bên tin tưởng rằng dự án sẽ được thực hiện thành công, mang lại những kết quả tốt đẹptrong việc nâng cao năng lực của nông dân trong sản xuất lúa gạo với những phương thức có hiệu quả cao; tạo niềm tin từ người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn thông qua việc đảm bảo khả năng truy nguyên nguồn gốc của việc sản xuất lúa gạo cũng như tạo môi trường nông nghiệp trong sạch hơn.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Một số hình ảnh lễ ký kết

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n