\r\n

\r\n Tiếp đón đoàn có PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch – Phó Hiệu trưởng; đại diện Viện NC Lúa, Viện SHNN; lãnh đạo và trợ lý khoa học các khoa: Nông học, CN&NTTS; các cán bộ của Trường là cựu lưu học sinh đã học tập tại CuBa và cán bộ phòng KHCN&HTQT.

\r\n

\r\n Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe và tham khảo những nét khái quát về Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Thay mặt Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Trạch đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ Cu Ba đã có những giúp đỡ có ý nghĩa trong đào tạo cán bộ cũng như trang bị một số cơ sở vật chất cho Nhà trường trong giai đoạn trước đây.

\r\n

\r\n PGS.TS. Vũ Đình Tôn - Trưởng phòng KHCN&HTQT - đã tóm tắt những hoạt động nghiên cứu khoa học chính của Nhà trường, những vấn đề về công tác quản lý khoa học cũng như kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Trường. Đoàn Cu Ba đã đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu kinh nghiệm về công tác quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở Trường nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Buổi thảo luận đã diễn ra sôi nổi và được phía bạn đánh giá rất là hữu ích. Hai bên cam kết sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

\r\n

\r\n Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn công tác Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường Cu Ba cũng được mời thăm nơi từng đặt phòng máy tính do Cu Ba tài trợ cho Trường trong những năm 80. Đoàn cũng rất cảm động khi được thăm tượng Hô-xê Mác-ti, vị anh hùng dân tộc Cu Ba, được dựng trong Nhà hành chính của Trường.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Một số hình ảnh

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n