\r\n Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nhận được thông tin học bổng từ Đại sứ quán Hoa Kỳ về học bổng Hubert Humphrey năm học 2012-2013. Đây là chương trình học tập, nghiên cứu trong một năm, không cấp bằng, dành cho các cán bộ trẻ, có triển vọng thăng tiến trong nghề và có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công cộng.
\r\n

\r\n Các lĩnh vực ưu tiên của chương trình bao gồm:

\r\n

\r\n Phát triển Nông nghiệp/ Kinh tế Nông nghiệp; Truyền thông & Báo chí; Phát triển Kinh tế/Tài chính và Ngân hàng; Quy hoạch và Quản lý Giáo dục; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý Môi trường và Tài nguyên; Chính sách và Quản lý Y tế Công cộng; Hành chính công và Chính sách công cộng; Luật và Quyền con người; Giảng dạy tiếng Anh (đào tạo giáo viên hoặc xây dựng giáo trình); Chính sách và Quản lý Công nghệ; Quy hoạch đô thị và khu vực; …

\r\n

\r\n             Tiêu chuẩn dự tuyển:

\r\n

\r\n 1.       Tuổi từ 28-45;

\r\n

\r\n 2.       Có một bằng đại học chính quy;

\r\n

\r\n 3.       Có ít nhất 5 năm công tác tính đến tháng 8/2012;

\r\n

\r\n 4.       Ít hoặc chưa có kinh nghiệm sống ở Hoa Kỳ;

\r\n

\r\n 5.       Có khả năng lãnh đạo và đã từng phục vụ vì lợi ích công cộng;

\r\n

\r\n 6.       Có khả năng nói, viết tiếng Anh thành thạo (TOEFL PPT 525/TOEFL IBT 71). Kỳ thi TOEFL ITP sẽ được tổ chức cho những ứng viên có thể được lựa chọn.

\r\n

\r\n 7.       Học bổng không dành cho những người mới tốt nghiệp, giảng viên đại học/nghiên cứu viên không ở cương vị quản lý (trừ các lĩnh vực như Substance Abuse Education, Prevention, Treatment và Teaching of English as a foreign language) hoặc những người đã theo học sau đại học ở Hoa Kỳ từ một năm trở lên trong thời gian 7 năm tính tới tháng 8/2012 hoặc những người đã ở Hoa Kỳ trên 06 tháng trong thời gian 05 năm tính tới tháng 8/2012.

\r\n

\r\n Hỗ trợ tài chính từ chương trình: Vé máy bay khứ hồi quốc tế; học phí tại các trường đại học; bảo hiểm tai nạn, ốm đau; chi phí ăn ở hàng tháng; và chi phi mua sách và hoạt động chuyên môn. Chương trình học bổng Humphrey không hỗ trợ tài chính cho thành viên gia đình/người phụ thuộc kèm theo.

\r\n

\r\n             Thời hạn nộp hồ sơ: Muộn nhất 17 giờ 00 ngày 01/8/2011. Chỉ có hồ sơ trực tuyến được chấp nhận.

\r\n

\r\n Thông tin tham khảo và khai hồ sơ: Thông tin về chương trình tham khảo tại website: www.humphreyfellowship.org. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển tại địa chỉ: http://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/.

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo rộng rãi đến cán bộ trường quan tâm tham gia ứng tuyển.

\r\n

\r\n Xin trân trọng cảm ơn.

\r\n