Nằm trong chuỗi hoạt động phong trào thể dục thể thao, ngày 14-15/12/2018 được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thao cán bộ viên chức năm 2018.

Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018

Khai mạc Hội thao CBVC HVN 2018

Tới dự và tham gia chương trình có Bà Ngô Thị Anh Tuyên - phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; TS. Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn; ThS. Đỗ Thị Kim Hương  - Bí thư ĐTN Học viện, ngoài ra còn có các thầy, cô giáo là đại diện cho các khoa, ban, viện, trung tâm, công ty và đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Học viện.

 

Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018

Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018

Đại biểu khách mời tới tham dự

Sau 2 ngày thi đấu, tranh tài ở các nội dung: Cầu lông, kéo co, quần vợt, đi bộ các giải thưởng đã tìm ra được chủ nhân. Đây cũng là dịp để các thầy cô giáo,  viên chức trong cùng mái nhà chung Học viện Nông nghiệp Việt Nam được gặp gỡ giao lưu tranh tài.

 

Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018
Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018
Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018

Vận động viên tranh tài ở các phần thi 

Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018
Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018
Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018
Hội thao cán bộ viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018

Trao giải thưởng cho các đội thi đạt giải

Giải thưởng Hội thao CBVC năm 2018

Giải thưởng

Đơn vị

Quần vợtđôi nam >40

Giải Nhất

Ban QLCSVC&ĐT

Giải Nhì

VPHV

Giải Ba

Khoa QLĐĐ, VPHV

Giải Ba

Khoa CNTT, Ban QLĐT

Quần vợtđôi <40

Giải Nhất

Khoa CNTT, Ban QLĐT

Giải Nhì

Khoa Môi trường, NXB

Giải Ba

Khoa Kinh tế &PTNT

Giải Ba

LQ HTQT, KHCN, TCCB

Cầu lông đôi nam

Giải Nhất

LQ CTCT&CTSV, TCKT, NXB, TT CUNNL, TTQHCC&HTSV, Khoa LLCT&XH

Giải Nhì

Ban TT, ĐBCL

Giải Ba

VPHV

Giải Ba

LQ Khoa Thú y, Công ty

Cầu lông đôi nam -nữ

Giải Nhất

Khoa Quản lý đất đai

Giải Nhì

Ban TT, ĐBCL

Giải Ba

Khoa Nông học

Giải Ba

LQ Khoa Thú y, Công ty TNHHMTV Đầu tư &PTDVHVNNVN

Cầu lông đôi nữ

Giải Nhất

LQ Khoa Thú y, Công ty TNHHMTV Đầu tư &PTDVHVNNVN

Giải Nhì

Khoa Kinh tế &PTNT

Giải Ba

Khoa Nông học

KÉO CO

Giải Nhất

LQ Khoa Thú y, Công ty TNHHMTV Đầu tư &PTDVHVNNVN

Giải Nhì

Khoa Thủy sản

Giải Ba

Viện NC&PTCT

Giải Ba

Khoa Cơ Điện

ĐI BỘ CÁ NHÂN NAM

Giải Nhất

Nguyễn Đình Trung, K QLĐĐ

Giải Nhì

Nguyễn Thế Thập, LQ Thú y, Công ty TNHHMTV Đầu tư &PTDVHVNNVN

Giải Ba

Nguyễn Đức Hưởng, K QLĐĐ

ĐI BỘ CÁ NHÂN NỮ

Giải Nhất

Nguyễn Thị Thanh, Khoa CNTT-QLĐT

Giải Nhì

Nguyễn Thị Việt, Viện SHNN

Giải Ba

Nguyễn Thị Lưới, LQ HTQT, KHCN, TCCB

ĐI BỘ TẬP THỂ NAM

Giải Nhất

Khoa QLĐ Đ

Giải Nhì

Viện NC&PTCT

Giải Nhì

LQ CTCT&CTSV, TCKT, NXB, TT CUNNL, TTQHCC&HTSV, Khoa LLCT&XH

Giải Nhì

LQ Khoa Thú y, Công ty TNHHMTV Đầu tư &PTDVHVNNVN

Giải Nhì

Khoa CNSH, GDQP

Giải Ba

Khoa CNTT, QLĐT

Giải Ba

Khoa Nông học

Giải Ba

Ban QLCSVC&ĐT

Giải Ba

LQ HTQT, KHCN, TCCB

Giải Ba

Khoa Môi trường

Giải Ba

Khoa Chăn nuôi

Giải Ba

Khoa Kinh tế &PTNT

ĐI BỘ TẬP THỂ NỮ

Giải Nhất

Khoa CNTT, QLĐT

Giải Nhì

Khoa Nông học

Giải Nhì

Khoa Môi trường

Giải Nhì

Viện NC&PTCT

Giải Nhì

LQ HTQT, KHCN, TCCB

Giải Ba

LQ CTCT&CTSV, TCKT, NXB, TT CUNNL, TTQHCC&HTSV, Khoa LLCT&XH

Giải Ba

Viện Sinh học nông nghiệp

Giải Ba

Văn phòng Học viện

Giải Ba

TT Thư viện LĐC

Giải Ba

Khoa Thủy sản

Giải Ba

Khoa Kế toán &QTKD

Giải Ba

Khoa Chăn nuôi

GIẢI QUY MÔ

Khoa Thú y, Công ty

GIẢI QUY MÔ

LQ CTCT&CTSV, TCKT, NXB, TT CUNNL, TTQHCC&HTSV, Khoa LLCT&XH

GIẢI TOÀN ĐOÀN

Giải Nhất

LQ Khoa Thú y, Công ty TNHHMTV Đầu tư &PTDVHVNNVN

Giải Nhì

LQ CTCT&CTSV, TCKT, NXB, TT CUNNL, TTQHCC&HTSV, Khoa LLCT&XH

Giải Ba

Khoa Quản lý đất đai

Giải Ba

 
Liên quân Khoa CNTT, Ban QLĐT