Sinh viên Đại học
10:33 25/09/2019
Trích Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nhà tăng tốc thần kỳ học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 của BCH Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
09:12 12/09/2019
Đại học Công nghệ Nagaoka tuyển sinh Khóa học về các mục tiêu phát triển bền vững (SDG Professional Course) nhằm mở ra cơ hội cho chương trình đào tạo về phát triển bền vững trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với UNESCO.
09:09 12/09/2019
Căn cứ thông tin phản hồi của Ban Tài chính và Kế toán, Văn phòng Học viện, Trung tâm thông tin thư viện Lương Định Của, Trung tâm Kỹ năng mềm và các Khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV thông báo Danh sách sinh viên nợ chưa thanh toán thủ tục ra trường đợt tốt nghiệp tháng 07 năm 2019
09:38 09/09/2019
Để triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018–2019 được kịp thời, chính xác, đúng quy định, Giám đốc Học viện yêu cầu:
07:37 09/09/2019
Ban Quản lý đào tạo thông báo về thời gian đăng ký trực tuyến (online) vào các lớp học phần mở ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:
10:04 06/09/2019
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Ban CTCT&CTSV) thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng chính sách cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.
16:26 30/08/2019
Căn cứ biên bản họp xét công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp Học viện họp ngày 02/08/2019. Ban Quản lý đào tạo thông báo:
08:22 14/08/2019
Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, Học viện thông báo lịch thi và danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 8 năm 2019
09:28 07/08/2019
Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau
18:27 26/07/2019
Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ đại học ngành thứ nhất, đại học ngành thứ hai và cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 07 năm 2019

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap