\r\n             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n    TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP  HÀ NỘI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n                 Số:  116 / TB-NNH                                                        Hà Nội, ngày 11  tháng 9  năm 2013

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Kết quả xét tuyển đại học, Cao đẳng nguyện vọng 2 năm 2013

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng  theo nguyện vọng 2 năm 2013 (đính kèm).

\r\n

\r\n + Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học theo nguyện vọng 2 năm 2013

\r\n

\r\n + Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng theo nguyện vọng 2 năm 2013

\r\n

\r\n - Nhà trường đã gửi Giấy báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển qua Bưu điện theo địa chỉ do thí sinh tự viết trên phong bì thư từ ngày 11/9/2013. Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, Nhà trường thông báo như sau:

\r\n

\r\n Ngày 20 tháng 9 năm 2013,  mời anh (chị) đến Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để làm thủ tục nhập học. Khi đến Trường anh (chị) phải mang theo:

\r\n

\r\n 1. Giấy báo nhập học của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (được cấp lại tại nơi làm thủ tục nhập học);

\r\n

\r\n 2. Thẻ dự thi tuyển sinh đại học năm 2013 (bản chính);

\r\n

\r\n 3. Học bạ và Bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTVHTH (bản chính và một bản sao). Đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2013, nếu chưa được cấp Bằng phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

\r\n

\r\n 4. Giấy khai sinh (bản sao); 6 ảnh cỡ 4 x 6 cm kiểu Chứng minh nhân dân;

\r\n

\r\n 5. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn theo quy định (nếu có);

\r\n

\r\n 6. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu về Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội do Công an xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp; Chứng minh nhân dân và bản photocopy CMND;

\r\n

\r\n 7. Giấy Đăng ký nghĩa vụ quân sự  và Giấy xác nhận đăng ký tạm vắng do Ban Chỉ huy quân sự xã (phường) cấp (đối với nam).

\r\n

\r\n Ngoài các giấy tờ trên, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh phải có giấy chứng nhận hợp lệ. Riêng thí sinh thuộc các đối tượng là con thương, bệnh binh, con liệt sĩ, ngoài giấy chứng nhận của phòng Lao động-TBXH phải có thêm bản sao công chứng thẻ thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

\r\n

\r\n 8. Các khoản phí, lệ phí khi nhập học:

\r\n

\r\n Tiền học phí tạm thu học kỳ I: 3.000.000 đ/sinh viên (SV) ĐH; 2.000.000 đ/ SVCĐ.  SV ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp  được miễn học phí theo quy định;

\r\n

\r\n Lệ phí nhập học 400.000 đ/SV (làm thẻ sinh viên, khám sức  khoẻ, danh mục chương trình đào tạo, sổ tay SV); tiền mượn giáo trình, tài liệu và truy cập internet tại Thư viện Trường 350.000 đ/SV/khoá học; lệ phí kiểm tra xếp lớp tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh 250.000 đ/SVĐH;

\r\n

\r\n Tiền bảo hiểm y tế bắt buộc 290.000 đ/SV/năm học; Tiền bảo hiểm thân thể  tự nguyện 197.000 đ/SV/ khóa học.

\r\n

\r\n        Các mục 5, 6, 7 có thể giải quyết sau ngày 20/9/2013.

\r\n

\r\n         Sau khi nhập học, nếu  SV xin thôi học,  Nhà trường không trả lại các khoản đã thu tại mục 8.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                          KT/ HIỆU TRƯỞNG    

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                                 Đã ký

\r\n

\r\n - Lưu QLĐT, VTHC.                                                                         Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n             

\r\n