Ngày 14/12/2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện hoạt động các nhóm nghiên cứu mạnh. Tới dự lễ kí cam kết có PGS.TS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện, Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện, GS.TS. Vũ Văn Liết – Thư ký Hội đồng Học viện cùng đại diện Ban lãnh đạo Học viện, các phòng ban liên quan, các khoa chuyên môn, Trưởng nhóm và thư kí các nhóm nghiên cứu mạnh trong toàn Học viện. Tại buổi lễ, Ban Giám đốc đã ra quyết định thành lập 49 nhóm nghiên cứu mạnh. 

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ với thế mạnh về giảng dạy và nghiên cứu khoa học về ngoại ngữ đã có 1 nhóm: Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh. Nhóm do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, người đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về ngôn ngữ Anh làm trưởng nhóm.Nhóm gồm 21 thành viên, tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến dạy, học và sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ, các phương pháp hiệu quả tích cực liên quan đến giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng; xây dựng hệ thống giáo dục 4.0 cho ngành Ngôn ngữ Anh; xây dựng phần mềm “Ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại thông minh cho sinh viên khối Nông Lâm Ngư tham gia các chương trình thực tập, trao đổi và lao động nước ngoài; xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành cho người học nói chung và sinh viên HVNNVN nói riêng; nghiên cứu dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh; nghiên cứu so sánh, đối chiếu ngôn ngữ; giao thoa văn hóa và hội nhập quốc tế; nghiên cứu giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Nông Lâm Ngư.

 


Lễ kí kết đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho các nhóm nghiên cứu mạnh trong việc triển khai các nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao công nghệ những sản phẩm khoa học tiên tiến, có chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực cho Học viện nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung.