THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng C.P. Việt Nam năm học 2020-2021

 

Năm học 2020-2021, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tiếp tục tài trợ 40 suất học bổng C.P. Việt Nam cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng.

  1. Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên thuộc các khoa Công nghệ thực phẩm (10 suất), khoa Chăn nuôi (15 suất), khoa Thú y (15 suất) có 1 trong các điều kiện như sau:

- Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, CLB sinh viên, tham gia hỗ trợ các hoạt động của Khoa, của Học viện có kết quả học tập, rèn luyện năm học 2019-2020 đạt từ Khá trở lên;

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như: khuyết tật, tàn tật hoặc mồ côi hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có kết quả học tập, rèn luyện năm học 2019-2020 đạt từ Khá trở lên.

  1. Thủ tục hồ sơ

- Đơn xin học bổng (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân (Bản photo không cần công chứng);

- Giấy khen, giấy xác nhận tham gia hoạt động ngoại khóa, CLB sinh viên, tham gia hỗ trợ các hoạt động của Khoa, của Học viện (Nếu có);

- Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận khuyết tật, tàn tật, mồ côi, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trân trọng thông báo tới tất cả sinh viên các khoa: Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Thú y đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa để xét duyệt. Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa lập danh sách theo mẫu và gửi kèm hồ sơ sinh viên về Ban CTCT&CTSV (Phòng 101, nhà hành chính – 024.6261.7528, Email: tmduc@vnua.edu.vn) trước 12h00 ngày 25 tháng 12 năm 2020.