\r\n Nhận thức được vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng năm thanh niên 2011 với chủ đề “Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, ngày 14 tháng 02 năm 2011, Ban Chấp hành Đoàn Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội ra Công văn số 111/ĐTN về việc tổ chức phong trào “Mái trường không rác”.

\r\n

\r\n Theo quy định của Công văn này, Ban Chấp hành Liên chi đoàn các khoa có trách nhiệm thành lập đội sinh viên tình nguyện với nhiệm vụ làm sạch khuôn viên xung quanh khu vực bốn hồ; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của đoàn viên sinh viên Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n Trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quyết tâm của các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự sôi nổi, nhiệt tình, trách nhiệm của đoàn viên sinh viên Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, 12 đội sinh viên tình nguyện của 12 Liên chi đoàn đã thu gom, phân loại được 3.664kg rác thải tại các vườn hoa, dưới lòng bốn hồ. Có thể nói, phong trào“Mái trường không rác” đã thu được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, trả lại vẻ đẹp tự nhiên của khu vực bốn hồ; nâng cao tính tự giác của sinh viên đối với việc bảo vệ môi trường sống.

\r\n

\r\n Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của phong trào “Mái trường không rác”, Ban Chấp hành Đoàn Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chức năng trong trường và Liên chi đoàn các khoa thực hiện hiệu quả phong trào “Mái trường không rác” trong thời gian tới. 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Vớt rác giữa lòng hồ

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Ra quân vì một “Mái trường không rác”

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                                                                     Đỗ Thị Kim Hương - UVTVĐT

\r\n

\r\n                                                                                                                                               Ảnh: Tô Xuân Thao

\r\n