Thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Quản lý đất đai và Quản lý bất động sản, nhằm trang bị những kiến thức thực tế cho sinh viên trước khi tốt nghiệp để có thể tiếp cận các công việc sẽ thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1698/QĐ-HVN về việc phân công hướng dẫn thực tập nghề nghiệp 1, 2 cho ngành Quản lý đất đai và Quản lý bất động sản thực tập tại 2 đơn vị, gồm Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5 và Xí nghiệp phát triển công nghệ Trắc địa Bản đồ từ ngày 06 tháng 5 năm 2024 đến ngày 08 tháng 6 năm 2024.
Để chuẩn bị tốt cho công tác thực tập nghề nghiệp, cũng như xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực và xác định nội dung công việc trong kỳ thực tập, dưới sự chỉ đạo của PGS.TS. Trần Trọng Phương - Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, ngày 05 tháng 5 năm 2024, tại Giảng đường Trung tâm (TT104), Bộ môn Trắc địa bản đồ và Bộ môn Hệ thống thông tin Tài nguyên Môi trường phối hợp với 2 công ty tiếp nhận tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên trước khi xuống cơ sở thực tập, với 2 nội dung chính gồm: Đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 154 sinh viên Lớp K66QLĐĐA, K66QLĐĐB và K66QLBDS.
Trong quá trình thực tập, PGS.TS. Trần Trọng Phương và các giảng viên phụ trách đã trực tiếp theo sát chỉ đạo kế́ hoạch thực tập, phối hợp chặt chẽ với các cán bộ tham gia hướng dẫn của công ty tiếp nhận để hướng dẫn các em sinh viên các nghiệp vụ chuyên môn về đo đạc bản đồ địa chính; Lập, chỉnh lý biến động trên bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Bên cạnh đó, các sinh viên còn được tiếp cận và làm quen với một số phần mềm mới như: Gcadas, VietMap, Vilis, Elis… trong thành lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý đất đai và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. 
Sau 5 tuần thực tập tại cơ sở, các sinh viên ngành Quản lý đất đai và Quản lý bất động sản đã được học tập, được trang bị những kiến thức thực tế theo nhu cầu của xã hội nói chung và công tác quản lý đất đai hiện nay nói riêng. Đặc biệt, các sinh viên được tiếp cận nhiều công nghệ mới, phần mềm mới… trong thực tế sản xuất, xu hướng công nghệ mới, ứng dụng số trong lĩnh vực chuyên môn. Những kiến thức thực tế đã đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn, giúp sinh viên vận dụng tốt quy trình, công nghệ và hệ thống phần mềm trong quá trình đo đạc, biên tập và thành lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ngoài ra, sinh viên còn được trải nghiệm trong môi trường đặc thù của quân đội với sự kỷ luật cao, nêu cao tính tự giác, tinh thần tự chủ, trách nhiệm và khả năng tổ chức làm việc nhóm giữa các thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 8 tháng 6 năm 2024, toàn thể sinh viên đã trở lại Học viện để tiếp tục nhiệm vụ học tập của mình theo kế hoạch.
Để đánh giá kết quả đợt thực tập nghề nghiệp vừa qua, ngày 10/6/2024, tại Giảng đường TT105, Khoa và Bộ môn đã tổ chức buổi tổng kết đợt thực tập nghề nghiệp 1, 2 với sự tham gia đầy đủ của các giảng viên tham gia hướng dẫn cùng toàn thể 154 bạn sinh viên. PGS.TS. Trần Trọng Phương - Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường đã đến dự, phát biểu đánh giá cao những kết quả mà các em sinh viên đã hoàn thành trong đợt thực tập. Đồng thời, khẳng định hướng kết hợp, hợp tác giữa doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường và Khoa Tài nguyên và Môi trường trong công tác đào tạo sẽ đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.  
Công tác thực tập nghề nghiệp có rất nhiều ý nghĩa đối với sinh viên ngành Quản lý đất đai, quản lý bất động sản và các ngành học khác của Khoa Tài nguyên và Môi trường, góp phần quan trọng trong việc trang bị những kiến thức chuyên môn thực tiễn và hữu ích để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. Thời gian tiếp theo, Khoa sẽ tập trung, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, các địa phương đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường nhằm tổ chức tốt nhất các đợt thực tập nghề nghiệp cho sinh viên năm thứ 3 để góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài nguyên Môi trường và cho nhu cầu của xã hội./.

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN NĂM 2024

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Số hóa hồ sơ địa chính phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (nội nghiệp)
leftcenterrightdel
 Sản phẩm bản đồ địa chính và CSDL đất đai được sinh viên thực hiện tại cơ sở
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tổng kết thực tập nghề nghiệp năm 2024

 

Bộ môn Trắc địa Bản đồ, Khoa Tài nguyên và Môi trường