Thực hiện kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 28/6/2022 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngày 25/7/2022, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên Học viện long trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khoá XIII” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các đoàn viên, sinh viên Học viện nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Trần Lê Thanh – Trưởng Khoa Khoa học xã hội; Dương Thành Huân – Phó Trưởng ban CTCT và CTSV; Nguyễn Lan Hương – Phó Giám đốc Trung tâm QHCC&HTSV; Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; Nguyễn Trọng Tuynh – Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện; các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Học viện, BCH Hội Sinh viên Học viện; BCH liên chi đoàn, liên chi hội các Khoa và toàn thể các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của Học viện.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện nhấn mạnh Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới các đồng chí sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt. Đồng chí Đỗ Thị Kim Hương đề nghị, toàn thể các đồng chí là sinh viên trong Học viện cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ. Đồng chí Hương cũng yêu cầu toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc để có được nhận thức đúng đắn và sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để quán triệt và vận dụng trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân trong quá trình học tập và tham gia công tác Đoàn, Hội tại Học viện.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Lê Thanh – Trưởng Khoa Khoa học xã hội quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Lê Thanh – Trưởng Khoa Khoa học xã hội quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, định hướng các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức sinh viên của Học viện; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn học tập, sinh hoạt và các hoạt động công tác Đoàn, Hội của sinh viên Học viện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

 

Ban Tuyên truyền Đoàn Thanh niên Học viện

Ban Truyền thông Hội Sinh viên Học viện