Với chiều dài 6 năm hoạt động câu lạc bộ đang ngày càng phát triển và đã tạo ra một vị thế quan trọng không chỉ trong khoa mà cả trên toàn Học viện.

Xuyên suốt từ những năm đầu thành lập CLB chuyên ngành BVTV, câu lạc bộ đã có rất nhiều hoạt động như:

* Tham gia hỗ trợ gian hàng của: Ngày hội việc làm, Khởi nghiệp nông nghiệp diễn ra hàng năm.

leftcenterrightdel
 

* Tư vấn, giúp đỡ những khó khăn trong đời sống sinh viên như học tập, nề nếp sinh hoạt, thể dục thể thao,...

*  Tham gia các chương trình bổ ích phối hợp giữa các thành viên trong CLB, giữa CLB với nhà trường, với các Công ty… để nâng cao kỹ năng, kiến thức, tăng tính đoàn kết giữa các thành viên với nhau.

leftcenterrightdel
 

Tổ chức giao lưu sinh viên với các nhà doanh nghiệp, thăm quan thực tế các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

leftcenterrightdel
 

* Định kỳ tổ chức các buổi seminar chuyên đề cho các thành viên trong và ngoài CLB nhằm nâng cao vốn kiến thức.

* Tổ chức các cuộc thi về chuyên ngành và là cầu nối của tất cả sinh viên chuyên ngành với Khoa và Nhà trường.

* Tổ chức các hoạt động ngọai khóa, giao lưu chia sẻ nâng cao kỹ năng mềm.

leftcenterrightdel
 

Có thể xuất phát điểm là con số 0 nhưng với những trái tim nhiệt huyết, yêu ngành cùng với mục đích thành lập cao cả CLB đã đang và sẽ thành công hơn nữa.

#ppc_nangtamkienthuc_ vungbuoctuonglai

CLB chuyên ngành Bảo vệ thực vật