Tại phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 14, Đại biểu Nguyễn Thị Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đề cập tới vấn đề thời gian qua, Việt Nam là nước đề cập nhiều tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tuy nhiên, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa có chương trình hành động và giải pháp cụ thể để thích ứng với cuộc cách mạng này. Trong bối cảnh đó, đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo về chính sách chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0. Ngay sau đó, tại Nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp trả lời đại biểu.

 

(Theo http://quochoitv.vn/)