Sáng ngày 26/10/2020, tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ  tỉnh Sơn La đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài “Phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX)  gắn với xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm một số địa phương trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn La”.

leftcenterrightdel
Hội đồng đánh giá đề tài và nhóm nghiên cứu
 Hội đồng đánh giá đề tài và nhóm nghiên cứu

Đề tài do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, tiến sĩ Lê Thị Minh Châu làm chủ nhiệm với các mục tiêu: Đánh giá phát triển kinh tế HTX gắn với xây dựng nông thôn mới ở Sơn La; Đánh giá tác động của phát triển kinh tế HTX gắn với xây dựng nông thôn mới ở Sơn La; và phân tích kinh nghiệm của một số địa phương trong nước trong giai đoạn 2010-2018 nhằm đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy kinh tế HTX bền vững gắn xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La.

Tính đến nay, tỉnh Sơn La có 661 HTX, hoạt động trong các lĩnh vực: nông, lâm, thủy sản; xây dựng; tín dụng; thương mại, dịch vụ du lịch; vận tải. Toàn tỉnh đã xây dựng xây dựng  được 144 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, trong đó có 123 chuỗi của các HTX gồm: có 16 chuỗi rau an toàn, 82 chuỗi cung ứng quả an toàn, 06 chuỗi chè, cà phê, 02 chuỗi cung ứng thịt gà, 14 chuỗi thủy sản, 03 chuỗi mật ong. Hiện nay, Sơn La có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới và vượt 18 xã so mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đề tài đã đánh giá phát triển kinh tế của các HTX thông qua một số nội dung: Tổ chức bộ máy quản lý và tham gia của thành viên; tổ chức góp vốn; lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh; triển khai thực hiện sản xuất - kinh doanh; quản lý, giám sát HTX và chia sẻ lợi ích của thành viên. Tác động của phát triển kinh tế HTX gắn với xây dựng nông thôn mới được đánh giá bám sát vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Một số giải pháp được đề xuất như: Hoàn thiện hệ thống chính sách hiện tại trong hỗ trợ phát triển HTX nhằm tháo gỡ các rào cản trong thực thi chính sách, đồng thời cần tích hợp chính sách hỗ trợ phát triển HTX; Rà soát phân loại HTX để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của HTX; Hỗ trợ nâng cao năng lực để tăng tính chủ động của các HTX; Thúc đẩy HTX trở thành thành viên liên kết của doanh nghiệp; Tăng cường nhận thức trong phát huy vai trò chủ thể của nông dân, thành viên HTX trong xây dựng nông thôn mới.

Hội đồng nhận định nội dung đề tài đã có những phân tích, đánh giá cụ thể gắn với mục tiêu nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm thành công của một số tỉnh trong nước đã chỉ ra một số khuyến cáo hữu ích cho tỉnh Sơn La. Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt yêu cầu.

 

Nhóm NCM “Liên kết và hợp tác trong SXKD nông nghiệp”

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh