Theo kế hoạch hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh tại Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao, ngày 27 tháng 06 năm 2022 đã tổ chức Hội thảo báo cáo chuyên đề tháng 6 năm 2022.

Tham gia buổi hội thảo báo cáo chuyên đề có đầy đủ các thành viên trong nhóm nghiên cứu mạnh tham gia. Tại buổi báo cáo có các nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy, tập luyện ngoại khóa và đề án cải tạo cơ sở vật chất. Mở đầu là chuyên đề: Nghiên cứu một số yếu tố tác động đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên giáo dục thể chất tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam do TS. Đặng Đức Hoàn trình bày. Thông qua phương pháp tổng hợp tài liệu, PP phỏng vấn và PP toán học thống kê, tác giả đã đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động NCKH đối với giảng viên GDTC, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 

Từ các kết quả nghiên cứu, chuyên đề rút ra các kết luận:

- Phần lớn các giảng viên đánh giá cao hoạt động NCKH của các giảng viên trong Học viện và tại đơn vị (72,2%), chất lượng hoạt động và cách thức hoạt động ở mức tốt và khá tốt chiếm tỷ lệ cao (50% mức khá và 27,8% mức tốt).

- Các giảng viên tham gia NCKH một cách thường xuyên, dành thời gian NCKH mỗi khi có thời gian. Tuy nhiên, lý do tham gia hoạt động NCKH là để hoàn thành định mức (50%), GV chưa thực sự có niềm đam mê nghiên cứu (22,2%). Giảng viên đánh giá việc NCKH còn hạn chế là do kinh phí nghiên cứu còn hạn hẹp (55,6%), cơ sở vật chất không đảm bảo chiếm tỷ lệ cao (38,9%).

- Đề xuất 4 giải pháp:

+ Giải pháp 1: Giảng viên cần đổi mới cả về nhận thức, tư duy và phương pháp tiến hành NCKH, tham gia NCKH với thái độ tích cực.

+ Giải pháp 2: Học viện cần có các biện pháp nhằm khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia các hoạt động NCKH, có chế độ khen thưởng cao hơn đối với các cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong NCKH nhằm tạo động lực và kích thích tính tích cực tự giác của giảng viên đối với công tác NCKH, thường xuyên có các lớp tập huấn về NCKH (viết báo, công bố bài báo... ) để giảng viên có cơ hội tham gia.

+ Giải pháp 3: Cần tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động NCKH.

+ Giải pháp 4: Cụ thể hóa Quy chế Hoạt động NCKH của các đơn vị đặc thù kèm theo quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Học viện cho phù hợp theo hướng đảm bảo sự cân đối giữa hoạt động NCKH và công tác giảng dạy.

Buổi báo cáo nhận được rất nhiều các ý kiến góp ý sôi nổi nhằm hoàn thiện nội dung chuyên đề cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH của đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo báo cáo chuyên đề                              

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
 

 Đặng Đức Hoàn - Nhóm NCM

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao