Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, sáng ngày 04/02/2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh, công bố quốc tế. GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các cán bộ quản lý khoa học và các nhà nghiên cứu khoa học, đại diện các khoa, đơn vị chức năng trực thuộc Học viện và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị
 Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong các cơ sở giáo dục đại học và nhấn mạnh muốn có chất lượng trong đào tạo thì phải có nghiên cứu khoa học. Mong muốn các nhà khoa học ngoài việc nghiên cứu và công bố các bài báo, công trình nghiên cứu thì chú trọng tạo ra các sản phẩm ứng dụng có thể chuyển giao phục vụ cho kinh tế xã hội của địa phương, đất nước.

leftcenterrightdel
GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị
 GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Giám đốc Học viện cũng khẳng định: Nhóm nghiên cứu mạnh là tế bào của đơn vị nghiên cứu, từ những nhóm nghiên cứu này có thể hình thành các trường phái khoa học, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, tạo động lực gia tăng giá trị khoa học công nghệ, gia tăng yếu tố cạnh tranh và hội nhập cả trên phương diện quốc gia và quốc tế. Các kết quả của các nhóm nghiên cứu góp phần đẩy mạnh công bố quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, tăng xếp hạng trường đại học, đồng thời cũng là cơ sở để mở các chương trình đào tạo mới. Chính vì vậy, các nhóm nghiên cứu có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

leftcenterrightdel
TS. Lê Huỳnh Thanh Phương – Trưởng ban Khoa học và Công nghệ trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế năm học 2018-2019
 TS. Lê Huỳnh Thanh Phương – Trưởng ban Khoa học và Công nghệ trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế năm học 2018-2019
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự thảo luận, đưa ra ý kiến xoay quanh các nội dung về nghiên cứu khoa học
 Các đại biểu tham dự thảo luận, đưa ra ý kiến xoay quanh các nội dung về nghiên cứu khoa học

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã có nhiều ý kiến, giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ như: Các chính sách hỗ trợ, khen thưởng, động viên, khuyến khích các nhà khoa học tích cực nghiên cứu khoa học; đầu tư, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ có trình độ cao; các cơ chế phối hợp để tăng cường hiệu quả các nhóm nghiên cứu mạnh nói riêng và hoạt động nghiên cứu khoa học trong Học viện nói chung; huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học; chia sẻ các kinh nghiệm về công bố các bài báo, công trình trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế uy tín…

Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện đào tạo chất lượng cao thông qua việc gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, quan tâm xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.

 

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Phúc Việt – TT QHCC&HTSV