Hỗ trợ thiết thực để sinh viên có động lực sáng tạo, khởi nghiệp nông nghiệp. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần đóng góp khoa học nhiều hơn với đất nước. 13 Công ty hàng đầu Đan Mạch về chăn nuôi đã tới Việt Nam. Mổ xẻ những nhận định chưa đúng về thị trường Trung Quốc.

 

Truyền hình Nông nghiệp