Thực hiện chỉ đạo của Đảng Uỷ, Ban Giám đốc Học viện về việc nghiên cứu thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết hoạt động của hệ thống giáo dục đại học toàn cầu, Chi Bộ Ban HTQT đã xây dựng nghị quyết và chương trình hành động để triển khai nhiệm vụ trên. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm đó là xây dựng Đề án: “Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại Học viện giai đoạn 2021-2026”.

Nằm trong các chuỗi hoạt động sinh hoạt thường kỳ của Ban, Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức buổi trình bày và thảo luận Đề án “Thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại Học viện giai đoạn 2021-2026” vào ngày 6/7/2021.

leftcenterrightdel
 

Tại buổi họp, nhóm thực hiện Đề án đã trình bày hiện trạng, khó khăn cũng như thách thức trong việc tuyển sinh sinh viên quốc tế đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời xác định xác định 03 mục tiêu cụ thể : (1) Phát triển các chương trình đào tạo liên kết, đổi mới các chương trình  đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, tăng cường các chương trình trao đổi tín chỉ, đào tạo ngắn hạn, trao đổi văn hóa để thu hút sinh viên quốc tế; (2) Tạo môi trường đào tạo quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu tại  Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo chuẩn khu vực và quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh, tăng khả năng thu hút sinh viên quốc tế; (3) Tăng số lượng sinh viên quốc tế tới học tập trao đổi và nghiên cứu tại HVN góp phần nâng cao vị trí của HVN trong bảng xếp hạng các trường trong khu vực. Đề án hướng tới giải quyết các khó khăn tồn đọng trong việc thu hút và đào tạo sinh viên quốc tế tại Học viện bao gồm nội dung chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, môi tường đào tạo, cơ chế chính sách cho sinh viên quốc tế; đồng thời sẽ triển khai chương trình truyền thông chuyên nghiệp, cụ thể nhằm quảng bá thu hút tuyển sinh và nâng cao hình ảnh Học viện.

leftcenterrightdel
Sinh viên quốc tế tham gia thảo luận tại lớp và thăm mô hình tảo xoắn tại Học viện
 Sinh viên quốc tế tham gia thảo luận tại lớp và thăm mô hình tảo xoắn tại Học viện
 
leftcenterrightdel
Sinh viên quốc tế tham gia khóa học mùa hè – Summer School tại Học viện 

Tập thể Ban HTQT đã cùng nhau phân tích, thảo luận, góp ý để nhóm xây dựng Đề án hoàn thiện đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày cao về chất lượng nguồn nhân lực của xã hội và đẩy mạnh hội nhập giáo dục đại học quốc tế góp phần nâng cao vị thế của Học viện trong khu vực và trên thế giới.

Việc tổ chức trình bày và thảo luận theo chuyên đề cũng sẽ được duy trì như hoạt động thường kỳ của Ban HTQT qua đó góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn giữa lãnh đạo, cán bộ của Ban.

Ban HTQT