\r\n Trong các ngày từ 29 đến 30 tháng 3 năm 2011, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Trường Đại học California Davis, Hoa Kỳ đã tổ chức kì thi tốt nghiệp cuối khóa chosinh viên khóa 51 ngành Khoa học Cây trồng đào tạo theo Chương trình Tiên tiến sau 5 năm triển khai đào tạo.

\r\n

\r\n Tham dự lễ khai mạc kỳ thi có PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Dung – Trưởng phòng Đào tạo Đại học, PGS.TS Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Khoa Nông học; Ban Chỉ đạo Chương trình Tiên tiến cùng các thầy cô giáo và 45 sinh viên lớp Cây trồng tiên tiến 51T.

\r\n

\r\n Kì thi này có 2 Hội đồng thi tốt nghiệp chuyên môn dành cho 5 sinh viên tham gia bảo vệ chuyên môn và 5 Hội đồng đánh giá khóa luận báo cáo dành cho 40 sinh viên tham gia báo cáo khóa luận tốt nghiệp. Với tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, 45 sinh viên đã hoàn thành xuất sắc kì thi tốt nghiệp cuối khóa của mình.

\r\n

\r\n Khóa học đầu tiên đào tạo bằng Anh ngữ của Chương trình tiên tiến ngành Khoa học Cây trồng đã bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận hệ thống giáo dục tiên tiến từ Hoa Kỳ. Sau 5 năm học tập, sinh viên có kiến thức tốt về chuyên ngành, trình độ tiếng Anh cao trong giao tiếp và trình bày kết quả nghiên cứu trong khóa luận. 100% sinh viên khóa CTTT K51 đạt yêu cầu thi tốt nghiệp trong đó xếp loại xuất sắc có 30 sinh viên (65,2%), Giỏi có 11 sinh viên (23.9%) và Trung bình Khá có 5 sinh viên (10,9%).

\r\n

\r\n Kết quả kì thi tốt nghiệp cuối khóa của lớp Cây trồng tiên tiến 51 đã phản ánh được chất lượng đào tạo cũng như cách thức tổ chức của Chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, giúp sinh viên có cơ hội hòa nhập quốc tế và phát triển công việc trong nước; đồng thời giúp định hướng cho những sinh viên muốn tiếp tục chương trình học ở bậc cao hơn tại nước ngoài.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Một số hình ảnh

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Khai mạc kì thi

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Bảo vệ chuyên môn tốt nghiệp

\r\n